Nowy moduł programu Order – „Szablony”

Udoskonalone zarządzanie szablonami wydruku.

Moduł „Szablony” dzięki usłudze chmury internetowej zapewnia:

  • szybką i łatwą aktualizację bazy podstawowych szablonów wydruku w programie,
  • tworzenie własnych, spersonalizowanych wzorów szablonów.

Moduł „Szablony” to część programu Order składającego się na nasz system Rejestracji i Kontroli Zleceń.

Więcej informacji na temat Rejestracji i Kontroli Zleceń

Więcej informacji na temat Wizualizacji Kontroli Zleceń i Produkcji