Program Worker

Program jest naszym autorskim produktem w systemie Rejestracji Czasu Pracy.

Nasze własne urządzenia rejestrujące oraz autorskie oprogramowanie daje możliwość na dedykowane rozwiązania dla każdej firmy.

Nasz program zapewnia:

  • obliczanie czasu pracy zgodnie z założeniami Kodeksu Pracy,
  • szybkie tworzenie różnego rodzaju raportów zbiorczych, dla poszczególnych pracowników oraz utworzonych grup w firmie,
  • możliwość korekty rejestracji przez uprawnionych użytkowników,
  • tworzenie własnego planu pracy dla każdego pracownika lub utworzonej grupy pracowników,
  • skrócenie czasu tworzenia bilansów oraz możliwość automatycznego wysyłania raportów miesięcznych np. do pracowników,
  • możliwość tworzenia nieograniczonej ilość wydruków, swoich własnych, spersonalizowanych szablonów,
  • dzięki modułowi fotorejestracji każdą rejestrację potwierdzisz zdjęciem pracownika,
  • generowanie plików z danymi do eksportu umożliwiających integrację z innymi programami.

Zdalna administracja oraz aktualizacja oprogramowania z poziomu programu.