REJESTRACJA CZASU PRACY

Program Worker

Definiowanie Pracowników

Jest to rozbudowany dział, w którym można zdefiniować dane pracownika oraz wiele dodatkowych parametrów.

Definiowanie kart

Pracownikowi przypisujemy kartę, która jest jego identyfikatorem podczas rejestracji.

Plan Pracy

Podstawą pracy dla pracownika jest jego harmonogram. W tym dziale możemy w szybki sposób zaplanować dla konkretnego pracownika lub grupy pracowników plan pracy.

Rejestracje

Rejestracje są podstawową informacją do rozliczania pracy każdego pracownika.

Raport

Działy te pozwalają przygotować zestawienia dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników. Raporty można przygotować uwzględniając wiele parametrów.

 

Fotorejestracja

Dzięki możliwości wykonania zdjęcia pracownikowi w momencie rejestracji, zyskujemy dodatkową możliwość weryfikacji.