REJESTRACJA CZASU PRACY

System Rejestracji Czasu Pracy służy do precyzyjnej i automatycznej kontroli nad czasem pracy pracowników i w znacznym stopniu wpływa na zwiększenie ich dyscypliny. Umożliwia rozliczanie nadgodzin, definiowania dni np. świąt i dni wolnych od pracy, wprowadzanie absencji dla pracownika np. chorobowe, wolne, szczegółową konfigurację zasad pracy np. ustawianie tolerancji spóźnień i wiele innych.

Głównym elementem systemu są nowoczesne rejestratory umożliwiające prostą i szybką rejestrację za pomocą kodów, kart czy breloków zbliżeniowych. Przy każdej rejestracji istnieje możliwość wykonania zdjęcia, które jest dodatkową forma weryfikacji pracownika.

Kolejnym ważnym elementem systemu jest plan pracy pracownika. System umożliwia układanie zaawansowanych planów pracy z wykorzystaniem narzędzi do szybkiego kopiowania całych dni, miesięcy czy wybranych okresów pomiędzy pracownikami i wiele więcej. Uwzględnia różne systemy pracy takie jak system zmianowy czy równoważny.

Podstawową formą rozliczania są raporty pracownika. Raporty zawierają szczegółowe informacje dotyczące między innymi czasu obecności, czasu pracy, nadgodzin, godzin służbowych, pracy w nocy, przerw, itp. Zawierają również bilanse pracy tygodniowe i miesięczne. Raporty mogą być tworzone w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub obejmując dowolnie wybrany okres pracy. Mogą być tworzone dla poszczególnych pracowników czy zdefiniowanych grup pracowników.

System umożliwia również generowanie raportów dotyczących bilansu nieobecności, bilansu pracy, raportów grupowych oraz kart pracy. Umożliwiają one w oparciu o wskazane kryteria szeroką analizę danych oraz zapewniają oszczędności wynikające z obniżenia kosztów pracy.

Poniżej przedstawiamy poszczególne elementy Systemu Rejestracji Czasu Pracy.

RAPORTY

Infografika z kobietą stojącą przy tablicy z wykresami które symbolizuje raporty w systemie rejestracji czasu pracy

Raport pracownika pozwala na wgląd w przebieg czasu pracy w wybranym okresie czasu. Uwzględnia stosunek obecności do czasu pracy, przerwy, spóźnienia, pracę w nadgodzinach oraz w nocy. Wykazuje również wyjścia i wejścia służbowe, pracę w święta, godziny specjalne, odpracowania, itp.

Raportuje czas w postaci bilansu tygodniowego jak również za wybrany okres.

Raporty można eksportować do pliku w formacie Excel, Pdf jak i w formacie tekstowym.

ROZLICZENIA

Pozwalają na wygenerowanie bilansu pracy oraz nieobecności zarówno dla pojedynczego pracownika jak i wskazanej grupy pracowników.

Umożliwiają również wygenerowanie karty pracy i raportu grupowego. Karta pracy może być oparta na różnego rodzaju zestawieniach takich jak: czas pracy do obecności, praca do normy, bilans do normy i wiele więcej.

Wszystkie rozliczenia można eksportować do pliku w formacie Excel, Pdf jak i w formacie tekstowym.

Infografika z mężczyzną stojącym przy złotych monetach w tle stoper i tablica z wykresami symbolizuje rozliczenie czasu pracy pracownika

PRACOWNICY

Infografika z kobietą układającą karty dostępu dla pracowników w systemie rejestracji czasu pracy w tle tablice z danymi

Moduł służy do definiowania pracowników z możliwością przypisania ich do zdefiniowanych grup w strukturze przedsiębiorstwa oraz szczegółową konfigurację zasad pracy np. ustalenie zakresu przerw płatnej i bezpłatnej, rozliczania nadgodzin, prawa do godzin służbowych i wiele więcej.

Umożliwia również definiowanie szczegółowych planów pracy pracownika niezależnie na każdy dzień pracy. Plany pracy mogą być definiowane indywidualnie lub w systemach równoważnym oraz zmianowym. W dziennym planie pracy możemy określić różnego rodzaju formy czasu pracy takie jak: dokładny, przedział czy norma.

Dodatkowo możemy definiować powody nieobecności, nadgodziny, odbiór godzin. Mamy również informacje o ostatnim odbiciu pracownika, jego miejscu oraz o numerze przypisanej karty lub breloka zbliżeniowego czy indywidualnym kodzie.

OBECNOŚĆ

Pozwala na bieżące monitorowanie obecności pracowników.

Umożliwia wgląd w listę wszystkich pracowników mających zdefiniowany plan pracy w bieżącym dniu oraz udostępnia szczegółowe informacje, takie jak: założony plan pracy, czas rozpoczęcia pracy, czy pracownik się spóźnił oraz jaki jest status jego obecności.

W przypadku osób nieobecnych możemy zweryfikować powód ich nieobecności.

Infografika z kobietą siedzącą przy komputerze w tle zegar i tablica informacyjna z danymi symbolizuje kontrolę czasu pracy pracowników

REJESTRACJE

Infografika z mężczyzną stojącym przy rejestratorze a w tle zegar i karta pracownicza

Rejestracja pozwala na wgląd do wszystkich zarejestrowanych na urządzeniach zdarzeń. Pozwala na sprawdzenie godziny wejścia, wyjścia oraz czasu pracy pracownika.

System umożliwia rejestrowanie dowolnej ilości zdarzeń dziennych jak wyjście na każdą przerwę lub inne zdarzenia. Administrator bądź osoba upoważniona ma możliwość naniesienia korekty do błędnie nabitej rejestracji lub jej uzupełnienia. Ponadto możliwość wykorzystania fotorejestracji jest dodatkowym sposobem weryfikacji, czy rejestracja należy do konkretnego pracownika.

System umożliwia również eksport rejestracji do używanego w przedsiębiorstwie programu kadrowo-płacowego.

SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY JEST ZINTEGROWANY Z POZOSTAŁYMI NASZYMI PRODUKTAMI:

NADAL SZUKASZ POWODÓW ABY WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

• Zapewniamy wygodny system zdalnego wsparcia Klientów!
• Zapewniamy bieżący dostęp do aktualizacji!
• Nasze oprogramowanie działa na jednej z najlepszych baz danych dostępnych aktualnie na rynku - Microsoft SQL Server!
• Nasze oprogramowanie działa od lat na rynku i jest zainstalowane w wielu firmach!
• Nasze oprogramowanie i rejestratory sami produkujemy i nieustannie dbamy o ich ciągły rozwój!
• Dbamy nie tylko o możliwości naszego oprogramowania, ale także o to aby praca w nim była prosta i intuicyjna!