Program Guarder

Program jest naszym autorskim produktem Systemu kontroli dostępu.

strefy czasowe dla kart w systemie kontroli dostępu
strefy czasowe w systemie kontroli dostępu
podgląd rejestracji w systemie kontroli dostępu
nadawanie uprawnień pracownikom w systemie kontroli dostępu

Nasz program zapewnia:

 • możliwość dostosowania programu do oczekiwań klienta,
 • kontrolę dostępu do zdefiniowanych stref przez osoby upoważnione,
 • definiowanie stref czasowych dla przejść,
 • definiowanie stref czasowych dla kart,
 • komunikacja programu z urządzeniami za pomocą TCP/IP i WiFi.

Jako producenci zarówno urządzeń jak i oprogramowania możemy zapewnić indywidualne rozwiązania dla każdej firmy.

Program Control

Autorski program zarządzający Systemami planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych, rejestracji czasu pracy, oraz kontroli dostępu.

nadawanie uprawnień pracownikom w programie Control
zdefiniowane przejścia w systemie kontroli dostępu
podgląd aktualnych zdarzeń w systemie kontroli dostępu
system kontroli dostępu

Nasz program umożliwia:

 • definiowania urządzeń, takich jak kontrolery i rejestratory oraz przejścia kontroli dostępu,
 • dodawanie pracowników oraz przypisanie mu podstawowych danych oraz indywidualnego kodu dostępu,
 • dodawanie kart oraz przypisywanie ich pracownikom,
 • podgląd wszystkich rejestracji na urządzeniach kontroli dostępu,
 • podgląd wszystkich fotorejestracji z urządzeń,
 • wykonanie archiwizacji danych.

Jako producenci zarówno urządzeń jak i oprogramowania możemy zapewnić dedykowane rozwiązania dla każdej firmy.