PRZYKŁADOWE EKRANY Z PROGRAMU GUARDER

Kontrola dostępu

Zrzut ekranu z Systemu Kontroli Dostępu - kontrola dostępu
Moduł w którym zarządzamy oraz nadajemy nowe uprawnienia pracownikom na zdefiniowanych w systemie przejściach.

Pracownicy

Zrzut ekranu z Systemu Kontroli Dostępu - pracownicy
Tu można zdefiniować podstawowe parametry oraz dane pracownika.

Strefy czasowe kart

Zrzut ekranu z Systemu Kontroli Dostępu - strefy czasowe kart
Przypisanymi do kart kontroli dostępu przedziałami i strefami czasowymi tutaj możemy zarządzać oraz definiować nowe.

Strefy czasowe przejść

Zrzut ekranu z Systemu Kontroli Dostępu - strefy czasowe przejść
Do zdefiniowanych w systemie przejść dodajemy i zarządzamy strefami i przedziałami czasowymi

Podgląd rejestracji

Zrzut ekranu z Systemu Kontroli Dostępu - rejestracje
Wszystkie zarejestrowane przez urządzenia zdarzenia możemy przeglądnąć w tym module programu.

Podgląd logów

Zrzut ekranu z Systemu Kontroli Dostępu - podgląd logów
Tu dostępne są wszystkie rejestracje pobrane z kontrolerów.