Kontrola dostępu

Głównym zadaniem Systemu kontroli dostępu jest nadzór i kontrola nad osobami, które mają możliwość wejścia do określonych stref np. teren zakładu pracy lub konkretnego pomieszczenia.

System identyfikuje pracownika za pomocą karty zbliżeniowej, breloka lub nadanego kodu. Umożliwia nadawanie indywidualnych uprawnień do określonych stref, weryfikuje ile osób upoważnionych znajduje się na wyznaczonym obszarze oraz ogranicza dostęp osobom niepowołanym.

Potrzebujesz skutecznej kontroli dostępu?

System kontroli dostępu jest skuteczny na tyle, na ile skuteczne są ograniczenia mechaniczne. Dlatego pozwala na wykorzystanie różnych form zabezpieczeń jakimi są: elektrozamki, zwory i rygle elektromagnetyczne, bramki i szlabany. Umożliwia zastosowanie przycisków wyjścia awaryjnego oraz sygnalizacji dźwiękowej stanów otwarcia/zamknięcia drzwi. Dodatkowo nasz System kontroli dostępu może być wykorzystany do Rejestracji Czasu Pracy.

Poniżej przedstawiamy poszczególne elementy Systemu kontroli dostępu.

Pracownicy

Infografika z kobietą, która niesie duży klucz, kłódka w tle przedstawia system Kontroli Dostępu

Moduł umożliwia nadawanie uprawnień pracownikom do zdefiniowanych w systemie przejść. Pracownikowi przypisujemy karty oraz indywidualny kod.

Pozwala na podgląd na ostatnie odbicie pracownika, na którym było ono przejściu oraz na którym kontrolerze, podaje również sumaryczną ilość odbić.

Strefy czasowe

Umożliwiają zarządzanie przedziałami i strefami czasowymi przypisanymi do zdefiniowanych w systemie przejść oraz kart kontroli dostępu.

Pozwalają również na definiowanie dowolnej ilości nowych stref i przedziałów czasowych niezależnie dla każdego przejścia oraz dla każdego pracownika.

infografika z mężczyzną siedzącym przed komputerem, w tle zegar i karta dostępu symbolizująca strefy czasowe w systemie Kontroli Dostępu

Rejestracje

Infografika z mężczyzną przy rejestratorze symbol Kontroli Dostępu

Pozwalają na wgląd do wszystkich zarejestrowanych na kontrolerach zdarzeń oraz logów w oparciu o wskazane kryterium jakim jest wybrany pracownik, grupa, kontroler oraz wskazany okres czasu.

System kontroli dostępu zintegrowany jest z pozostałymi naszymi produktami:

Nadal szukasz powodów aby wybrać nasz produkt?

Zapewniamy wygodny system zdalnego wsparcia Klientów!
Zapewniamy bieżący dostęp do aktualizacji!
Nasze oprogramowanie działa na jednej z najlepszych baz danych dostępnych aktualnie na rynku - Microsoft SQL Server!
Nasze oprogramowanie działa od lat na rynku i jest zainstalowane w wielu firmach!
Nasze oprogramowanie i rejestratory produkujemy samodzielnie i nieustannie dbamy o ich ciągły rozwój!
Dbamy nie tylko o możliwości naszego oprogramowania, ale także o to aby praca w nim była prosta i intuicyjna!