Program Worker

Program jest naszym autorskim produktem w systemie Rejestracji Czasu Pracy.

Nasze własne urządzenia rejestrujące oraz autorskie oprogramowanie daje możliwość na dedykowane rozwiązania dla każdej firmy.

Nasz program zapewnia:

 • obliczanie czasu pracy zgodnie z założeniami Kodeksu Pracy,
 • szybkie tworzenie różnego rodzaju raportów zbiorczych, dla poszczególnych pracowników oraz utworzonych grup w firmie,
 • możliwość korekty rejestracji przez uprawnionych użytkowników,
 • tworzenie własnego planu pracy dla każdego pracownika lub utworzonej grupy pracowników,
 • skrócenie czasu tworzenia bilansów oraz możliwość automatycznego wysyłania raportów miesięcznych np. do pracowników,
 • możliwość tworzenia nieograniczonej ilość wydruków, swoich własnych, spersonalizowanych szablonów,
 • dzięki modułowi fotorejestracji każdą rejestrację potwierdzisz zdjęciem pracownika,
 • generowanie plików z danymi do eksportu umożliwiających integrację z innymi programami.

Zdalna administracja oraz aktualizacja oprogramowania z poziomu programu.

Program Control

Autorski program zarządzający systemami Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń, Rejestracji Czasu Pracy, oraz Kontroli Dostępu.

Jako producenci zarówno urządzeń jak i oprogramowania możemy zapewnić dedykowane rozwiązania dla każdej firmy.

Nasz program umożliwia:

 • definiowania urządzeń, takich jak kontrolery i rejestratory oraz przejścia kontroli dostępu,
 • dodawanie pracowników oraz przypisanie mu podstawowych danych oraz indywidualnego kodu dostępu,
 • dodawanie kart oraz przypisywanie ich pracownikom,
 • podgląd wszystkich rejestracji na urządzeniach kontroli dostępu,
 • podgląd wszystkich fotorejestracji z urządzeń,
 • wykonanie archiwizacji danych.

Zdalna administracja oraz aktualizacja oprogramowania z poziomu programu.