Program Worker

Program jest naszym autorskim produktem w systemie rejestracji czasu pracy.

system rejestracji czasu pracy - obecność
system rejestracji czasu pracy
system rejestracji czasu pracy - raport grupowy pracowników
system rejestracji czasu pracy - rejestracja ze zdjęciem pracownika
system rejestracji czasu pracy - lista obecnych pracowników

Nasz program zapewnia:

 • obliczanie czasu pracy zgodnie z założeniami Kodeksu Pracy,
 • szybkie tworzenie różnego rodzaju raportów zbiorczych, dla poszczególnych pracowników oraz utworzonych działów w firmie,
 • możliwość korekty rejestracji przez uprawnionych użytkowników,
 • tworzenie własnego planu pracy dla każdego pracownika lub utworzonego działu firmy,
 • skrócenie czasu tworzenia bilansów oraz możliwość automatycznego wysyłania raportów miesięcznych np. do pracowników,
 • możliwość tworzenia nieograniczonej ilość wydruków, swoich własnych, spersonalizowanych szablonów,
 • dzięki modułowi fotorejestracji każdą rejestrację potwierdzisz zdjęciem pracownika,
 • generowanie plików z danymi do eksportu umożliwiających integrację z innymi programami.

Nasze własne urządzenia rejestrujące oraz autorskie oprogramowanie daje możliwość na dedykowane rozwiązania dla każdej firmy.

Program Employer

Program jest naszym autorskim produktem w systemie planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych oraz systemie rejestracji czasu pracy.

plan pracy pracownika
raport pracownika w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych
rejestracje czynności wykonywanych przez pracownika
rejestracje czasu pracy pracownika

Program dla pracowników za pomocą którego może on wykonać:

 • rejestracje czasu pracy RCP,
 • rejestrację wykonywanych czynności,
 • sprawdzić swoje rejestracje czasu pracy RCP oraz wykonywanych czynności w dowolnie wybranym okresie,
 • podgląd swojego harmonogramu pracy,
 • sprawdzić swój raport pracy za dowolnie wybrany okres czasowy.

Jako producenci zarówno urządzeń jak i oprogramowania możemy zapewnić dedykowane rozwiązania dla każdej firmy.

Program Control

Autorski program zarządzający Systemami planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych, rejestracji czasu pracy, oraz kontroli dostępu.

nadawanie uprawnień pracownikom w programie Control
zdefiniowane przejścia w systemie kontroli dostępu
podgląd aktualnych zdarzeń w systemie kontroli dostępu
system kontroli dostępu

Nasz program umożliwia:

 • definiowania urządzeń, takich jak kontrolery i rejestratory oraz przejścia kontroli dostępu,
 • dodawanie pracowników oraz przypisanie mu podstawowych danych oraz indywidualnego kodu dostępu,
 • dodawanie kart oraz przypisywanie ich pracownikom,
 • podgląd wszystkich rejestracji na urządzeniach kontroli dostępu,
 • podgląd wszystkich fotorejestracji z urządzeń,
 • wykonanie archiwizacji danych.

Jako producenci zarówno urządzeń jak i oprogramowania możemy zapewnić dedykowane rozwiązania dla każdej firmy.