PRZYKŁADOWE EKRANY Z PROGRAMU ORDER

Zlecenia

Program Order to przede wszystkich rozliczanie zleceń.
Każde zlecenie to nie tylko rozliczenie czasu, ale także wiele różnych parametrów, dzięki którym można optymalizować produkcję i pracę pracowników.

 

Parametry programu

Program posiada rozbudowany dział parametrów.
Można w nim definiować podstawowe ustawienia działów, ale także definiować grupy, klientów, procesy technologiczne, kody błędów, ustawiać swoje opisy działów, itp.

Definiowanie pracowników

Podstawowym elementem w każdej firmie są zawsze pracownicy. Tutaj definiujemy pracownika ustawiając mu dodatkowe parametry.

Definiowanie kontrahentów

Każde zlecenie wykonywane jest dla konkretnej firmy. Tutaj można wpisać podstawowe informacje dotyczące kontrahentów dla których wykonujemy zlecenia.

Definiowanie czynności

Kontrola zleceń to czynności. Każda czynność to nie tylko numer ale także czas wykorzystywany do wyliczania wydajności pracowników.

Definiowanie materiałów

W tym dziale możemy zdefiniować magazyny oraz materiały, które będą rejestrowane podczas wykonywania zleceń.

Przygotowanie wyceny do zlecenia

Przed zdefiniowaniem zlecenia możemy przygotować wycenę do niego. Pokaże ona koszty uwzględniające pracę pracownika, zlecenie czynności kontrahentom zewnętrznym, koszt pracy maszyny, wartość wykorzystanych materiałów czy inne koszty.

Kooperacja

Do realizacji zlecenia może być potrzebna kooperacja. Nasz program ułatwia kontrolę nad wydaniem, odbiorem oraz czasem realizacji danej kooperacji w zleceniu.

Podgląd czynności

Czynności wykonywane przez pracowników można na bieżąco obserwować.

Raport pracownika

Raport pokazuje wiele informacji dotyczących rozliczenia czasu pracy danego pracownika, m.in. o czasie jaki poświęcił na wykonywanie czynności w zleceniach, o nadgodzinach, jego obecności w pracy, spóźnieniach, wartości wykonanej przez niego pracy w oparciu o zdefiniowany plan pracy czy stawkę.

Raport zaawansowany pracowników

Moduł ten dostarcza m.in. sumaryczne informacje dotyczące rozliczenia czasu pracy w oparciu o wybrane parametry w określonym przedziale rozliczeniowym.

Raport czynności technologicznych

Tu przedstawiony jest stan realizacji czynności technologicznych w zleceniu.