PRZYKŁADOWE EKRANY Z PROGRAMU ORDER

Zlecenia

Zrzut ekranu z Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - podgląd zleceń
Program Order to przede wszystkich rozliczanie zleceń.
Każde zlecenie to nie tylko rozliczenie czasu, ale także wiele różnych parametrów, dzięki którym można optymalizować produkcję i pracę pracowników.

Parametry programu

Zrzut ekranu z Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - ustawienia parametrów
Program posiada rozbudowany dział parametrów.
Można w nim definiować podstawowe ustawienia działów, ale także definiować grupy, klientów, procesy technologiczne, kody błędów, ustawiać swoje opisy działów, itp.

Definiowanie pracowników

Zrzut ekranu z Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - pracownicy
Podstawowym elementem w każdej firmie są zawsze pracownicy. Tutaj definiujemy pracownika ustawiając mu dodatkowe parametry.

Definiowanie kontrahentów

Zrzut ekranu z Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - kontrahenci
Każde zlecenie wykonywane jest dla konkretnej firmy. Tutaj można wpisać podstawowe informacje dotyczące kontrahentów dla których wykonujemy zlecenia.

Definiowanie czynności

Zrzut ekranu z Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - czynności
Kontrola zleceń to czynności. Każda czynność to nie tylko numer ale także czas wykorzystywany do wyliczania wydajności pracowników.

Definiowanie materiałów

Zrzut ekranu z Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - magazyn
W tym dziale możemy zdefiniować magazyny oraz materiały, które będą rejestrowane podczas wykonywania zleceń.

Przygotowanie wyceny do zlecenia

Zrzut ekranu z Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - przygotowanie wyceny
Przed zdefiniowaniem zlecenia możemy przygotować wycenę do niego. Pokaże ona koszty uwzględniające pracę pracownika, zlecenie czynności kontrahentom zewnętrznym, koszt pracy maszyny, wartość wykorzystanych materiałów czy inne koszty.

Kooperacja

Zrzut ekranu z Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - kontrola kooperacji
Do realizacji zlecenia może być potrzebna kooperacja. Nasz program ułatwia kontrolę nad wydaniem, odbiorem oraz czasem realizacji danej kooperacji w zleceniu.

Podgląd czynności

Zrzut ekranu z Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - podgląd czynności
Czynności wykonywane przez pracowników można na bieżąco obserwować.

Raport pracownika

Zrzut ekranu z systemu Rejestracji Czasu Pracy - raport pracownika
Raport pokazuje wiele informacji dotyczących rozliczenia czasu pracy danego pracownika, m.in. o czasie jaki poświęcił na wykonywanie czynności w zleceniach, o nadgodzinach, jego obecności w pracy, spóźnieniach, wartości wykonanej przez niego pracy w oparciu o zdefiniowany plan pracy czy stawkę.

Magazyn

Zrzut ekranu z systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - materiały
Dział ten ułatwia m.in. organizację struktury magazynowej w firmie, kontrolę użycia materiałów w zleceniach oraz umożliwia przyjęcia i korekty stanów materiałów na magazynie.

Import zleceń

Zrzut ekranu z systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - import zleceń
Zlecenia można importować używając rozbudowanego narzędzia.