PRZYKŁADOWE EKRANY Z PROGRAMU WORKER

Definiowanie Pracowników

Jest to rozbudowany moduł, w którym można zdefiniować dane pracownika oraz wiele dodatkowych parametrów.

Definiowanie kart

Pracownikowi przypisujemy kartę, która jest jego identyfikatorem podczas rejestracji.

Plan Pracy

Podstawą pracy dla pracownika jest jego harmonogram. W tym module możemy w szybki sposób zaplanować dla konkretnego pracownika lub działu plan pracy.

Rejestracje

Rejestracje są podstawową informacją do rozliczania pracy każdego pracownika.

Raporty

Moduły te pozwalają przygotować zestawienia dla poszczególnych pracowników lub działów. Raporty można przygotować uwzględniając wiele parametrów.

 

Fotorejestracja

Dzięki możliwości wykonania zdjęcia pracownikowi w momencie rejestracji, zyskujemy dodatkową możliwość weryfikacji.

Lista obecnych

Tu możesz na bieżąco sprawdzić kto aktualnie jest w pracy.

Obecność

Dzięki temu modułowi w szybki sposób zweryfikujesz obecność pracowników w pracy w danym dniu, a w przypadku zaplanowanej nieobecności sprawdzisz powód ich nieobecności.