PRZYKŁADOWE EKRANY Z PROGRAMU WORKER

Definiowanie Pracowników

Zrzut ekranu z Systemu Rejestracji Czasu Pracy - pracownicy
Jest to rozbudowany dział, w którym można zdefiniować dane pracownika oraz wiele dodatkowych parametrów.

Definiowanie kart

Zrzut ekranu z Rejestracji Czasu Pracy - karty pracownicze
Pracownikowi przypisujemy kartę, która jest jego identyfikatorem podczas rejestracji.

Plan Pracy

Zrzut ekranu z Systemu Rejestracja Czasu Pracy - plan pracy
Podstawą pracy dla pracownika jest jego harmonogram. W tym dziale możemy w szybki sposób zaplanować dla konkretnego pracownika lub grupy pracowników plan pracy.

Rejestracje

Zrzut ekranu z systemu Rejestracja Czasu Pracy - rejestracje
Rejestracje są podstawową informacją do rozliczania pracy każdego pracownika.

Raport

Zrzut ekranu z Systemu Rejestracji Czasu Pracy - raport grupowy
Moduły te pozwalają przygotować zestawienia dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników. Raporty można przygotować uwzględniając wiele parametrów.

 

Fotorejestracja

Zrzut ekranu z Systemu Rejestracji Czasu Pracy - fotorejestracja
Dzięki możliwości wykonania zdjęcia pracownikowi w momencie rejestracji, zyskujemy dodatkową możliwość weryfikacji.

Lista obecnych

Zrzut ekranu z Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń - lista obecnych
Tu możesz na bieżąco sprawdzić kto aktualnie jest w pracy.

 

Obecność

Zrzut ekranu z systemu Rejestracja Czasu Pracy - obecność
Dzięki temu modułowi w szybki sposób zweryfikujesz obecność pracowników w pracy w danym dniu, a w przypadku zaplanowanej nieobecności sprawdzisz powód ich nieobecności.