System kontroli produkcji

Program Order

Zlecenia/projekty

Program Order to przede wszystkich rozliczanie zleceń.
Każde zlecenie to nie tylko rozliczenie czasu, ale także wiele różnych parametrów, dzięki którym można optymalizować produkcję i pracę pracowników.

 

Parametry programu

Program posiada szerokie możliwości ustawiania parametrów oraz definiowania własnych ustawień.
Można w nim definiować podstawowe ustawienia działów, ale także definiować działy firmy, kontrahentów, procesy technologiczne, kody błędów , ustawiać swoje opisy działów, itp.

Definiowanie pracowników

Podstawowym elementem w każdej firmie są zawsze pracownicy. Tutaj definiujemy pracownika oraz możemy mu ustawić dodatkowe parametry, jak np.: prawo i wymiar przerwy, prawa do nadgodzin, przypisać do wybranego działu firmy, nadać stanowisko wykonywane pracy, itp.

Definiowanie kontrahentów

Każde zlecenie wykonywane jest dla konkretnej firmy. Tutaj można wpisać podstawowe informacje dotyczące kontrahentów dla których wykonujemy zlecenia.

Definiowanie czynności

Kontrola zleceń to czynności. Każda czynność to nie tylko numer ale także czas jej wykonania, wykorzystywany do różnego rodzaje zestawień, raportów czy wyliczania wydajności pracowników.

Definiowanie materiałów

W tym dziale możemy zdefiniować strukturę magazynową oraz materiały, które będą rejestrowane podczas wykonywania zleceń.

Przygotowanie wyceny do zlecenia

Przed zdefiniowaniem zlecenia możemy przygotować wycenę do niego. Pokaże ona koszty uwzględniające pracę pracownika, zlecenie czynności kontrahentom zewnętrznym, koszt pracy maszyny, wartość wykorzystanych materiałów czy inne dodatkowe koszty.

Kooperacja

Do realizacji zlecenia może być potrzebna kooperacja. Nasz program ułatwia kontrolę nad wydaniem, odbiorem oraz czasem realizacji danej kooperacji w zleceniu do firmy zewnętrznej.

Podgląd czynności

System umożliwia bieżący podgląd czynności wykonywanych przez pracowników.

Raport pracownika

Raport pokazuje wiele informacji dotyczących rozliczenia czasu pracy danego pracownika, m.in. o czasie jaki poświęcił na wykonywanie czynności w zleceniach, o nadgodzinach, jego obecności w pracy, spóźnieniach, wartości wykonanej przez niego pracy w oparciu o zdefiniowany plan pracy czy stawkę.

Raport zaawansowany pracowników

Moduł ten dostarcza m.in. sumaryczne informacje dotyczące rozliczenia czasu pracy w oparciu o wybrane parametry w określonym przedziale rozliczeniowym.

Raport czynności technologicznych

Tu przedstawiony jest stan realizacji czynności przypisanych do danego zlecenia/projektu.