System kontroli produkcji

Poznaj  prosty i funkcjonalny system kontroli produkcji oparty o nowoczesne rejestratory.

System wspomaga organizację procesu produkcyjnego oraz monitorowanie jego realizacji.

Dzięki niemu zaplanujesz, zoptymalizujesz oraz rozliczysz procesy produkcyjne w swojej Firmie. 

 

Zobacz, jakie obszary możesz monitorować.

 

Pomożemy Ci zoptymalizować produkcję w Twojej Firmie!

Kontroluj czas wykonywanych czynności

kontrola wykonywania czynności

System gromadzi wszystkie rejestracje rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności. Dzięki temu wiesz dokładnie,  ile czasu potrzeba na wykonanie konkretnej czynności produkcyjnej.

Analizuj wydajność pracowników

wydajność pracowników

Dostęp do rzeczywistych danych produkcyjnych umożliwia rozliczanie pracowników z wykonywanych przez nich zadań. A zestawienie wybranych parametrów pozwala na analizę wydajności pracowników.

Teraz wiesz, kto pracuje solidnie, a kogo trzeba bardziej zmotywować.

Monitoruj terminowość realizacji zadań

terminowość zleceń

Wiedząc ile potrwa wykonanie poszczególnych czynności produkcyjnych możesz precyzyjnie ustalić termin realizacji zlecenia produkcyjnego. A w czasie jego wykonywania na bieżąco monitorować postęp produkcyjny oraz szybko reagować na możliwe problemy produkcyjne.

Stwórz kartę technologiczną dla każdego procesu

karta technologiczna

System umożliwia przygotowanie karty technologicznej będącej planem wykonywania produktu lub usługi wraz z dodatkowymi niezbędnymi informacjami.

Dzięki niej pracownicy wiedzą, w jakiej kolejności mają wykonywać poszczególne czynności, jaki jest założony czas na ich wykonanie, czy jakich materiałów mają użyć.

Korzystaj z wizualizacji procesu produkcyjnego

wizualizacja zleceń

W czasie rzeczywistym obserwujesz bieżącą aktywność pracowników. Monitorujesz postęp czasowy i ilościowy wykonywanych czynności i zleceń produkcyjnych.

Wizualizacja to skuteczne narzędzie wspomagające zarządzanie produkcją.

Korzystaj z wizualizacji stanowisk produkcyjnych

wizualizacja stanowisk

W czasie rzeczywistym obserwujesz bieżącą aktywność pracowników pracujących na stanowiskach. Wiesz dokładnie kto i co aktualnie wykonuje na danym stanowisku.

Monitorujesz również postęp czasowy i ilościowy wykonywanych czynności i zleceń produkcyjnych.

Korzystaj ze szczegółowych raportów produkcyjnych

raporty produkcyjne

Raporty prezentują szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów produkcji, założonych terminów, czasu wykonania oraz wydajności, a także pozwalają na identyfikację czynników mających negatywny wpływ na realizację zadań.

 Analizuj na bieżąco zebrane dane produkcyjne i usprawnij zarządzanie produkcją.

Oszczędzaj czas i pieniądze

oszczędzaj czas i pieniądze

Dzięki Systemowi Kontroli Produkcji planujesz zlecenia w oparciu o konkretne dane produkcyjne. Wiesz dokładnie  ile czasu trwa wykonanie poszczególnych czynności produkcyjnych, znasz też wydajność  i produktywność swoich  pracowników.

Karta technologiczna produktu jest opisem sposobu wytworzenia danego produktu. Z kolei elementami składowymi karty technologicznej  są czynności, które należy wykonać, aby wytworzyć konkretny produkt.

System kontroli produkcji umożliwia definiowane wszystkich czynności produkcyjnych. Oznacza to, że możesz przypisywać czynnościom  konkretne informacje takie jak: założony czas wykonania, pracowników, materiały, maszyny, czy stanowiska.

Możesz również uzyskać informacje o czynnościach zakończonych, możliwych do rozpoczęcia i oczywiście aktualnie wykonywanych przez pracowników.

W karcie technologicznej znajdziesz maksimum informacji koniecznych do wytworzenia produktu.

Zlecenie produkcyjne jest to dokument, w którym szczegółowo zapisuje się sposób wytworzenia danego produktu lub wykonanie usługi.

W zleceniu produkcyjnym tworzysz kartę technologiczną dla produktu bądź usługi. Możesz w niej zdefiniować następujące parametry: założoną ilość wytwarzanego produktu, proces technologiczny, czynności produkcyjne, kolejność wykonania czynności produkcyjnych oraz założony czas.

Możesz również przypisać pracowników bądź grupy pracowników przyporządkowanych do danej czynności produkcyjnej. Możesz także zdefiniować potrzebne materiały, ich ilość oraz ewentualne dodatkowe koszty.

Magazyn umożliwia sprawowanie kontroli nad materiałami znajdującymi się w magazynie  oraz materiałami wykorzystywanymi podczas produkcji.

Informuje o zapotrzebowaniu materiałowym, rezerwacji materiałów dla konkretnych zleceń produkcyjnych oraz dostępności lub braku konkretnego materiału.

Z modułem magazynowym organizacja magazynu staje się łatwiejsza.

Raporty produkcyjne są podstawowym źródłem informacji o przebiegu procesu produkcyjnego.

Prezentują konkretne dane z poszczególnych etapów realizacji zleceń produkcyjnych oraz wykonywanych przez pracowników czynności. Analizują wydajność pracowników. Wskazują na czynniki, które mają negatywny wpływ na terminową realizację zleceń.

Dane zawarte w raportach pozwalają na optymalizację procesów produkcyjnych.

Wizualizacja bieżącej aktywności pracowników.

Pozwala na wgląd w listę obecności oraz listę czynności podjętych w ramach realizowanych zleceń.

Przedstawia dodatkowe informacje dotyczące postępu czasowego i ilościowego wykonywanych czynności i zleceń.

Wizualizacja bieżącej aktywności pracowników na stanowiskach.

Przedstawia dodatkowe informacje dotyczące postępu czasowego i ilościowego wykonywanych czynności i zleceń w oparciu o indywidualną strukturę stanowisk w przedsiębiorstwie.

Pracownicy

rozliczenie czasu pracy pracowników na produkcji

Moduł Pracownicy służy do sprawowania kontroli nad czasem pracy Pracowników.

Umożliwia szybki i intuicyjny sposób rejestracji dotyczący czasu pracy jak również rejestracji rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywania czynności w zleceniu produkcyjnym.

Maszyny

Moduł maszynowy pomaga w sprawowaniu kontroli nad maszynami.

Pozwala na bieżące monitorowanie obciążenia maszyn, aktualizuje stan gotowości maszyn do pracy uwzględniając ewentualne awarie, czas konserwacji, dostępność dobową, czy przestoje.

moduł maszyn w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych

Narzędzia

narzędzia

Moduł narzędziowy pozwala na utworzenie listy wszystkich dostępnych w Firmie narzędzi.

Umożliwia kontrolę nad wydawaniem narzędzi, monitoruje czas ich wykorzystania oraz fakt zwrotu narzędzi przez pracowników.

Dzięki takiemu nadzorowi pracownicy bardziej dbają o narzędzia i pamiętają o ich zwrocie po zakończonej pracy.

Stanowiska produkcyjne

Moduł stanowiskowy pozwala na przypisanie stanowiska do konkretnej czynności produkcyjnej.

Pozwala na ustalenie dostępności stanowisk w danym dniu z uwzględnieniem ewentualnych awarii.

Jest dodatkowym elementem wspomagającym kontrolę produkcji w Twojej Firmie.

stanowiska w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych

Odzież ochronna BHP

odzież BHP

Moduł służy do pilnowania terminowego wydawania Pracownikom odzieży ochronnej.

Kooperacja

Pozwala na pełną kontrolę nad kooperacjami zewnętrznymi.

Monitoruje stan ich realizacji, ilość wydanych i odebranych elementów oraz terminowość kooperanta.

Moduł kontroli kooperacji jest elementem zarządzania produkcją.

kooperacja w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych

Dokumenty

dokumenty w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych

System umożliwia generowanie podstawowych dokumentów w Firmie, jak: PZ (Przyjęcie Zewnętrzne), PW (Przyjęcie Wewnętrzne), WZ (Wydanie Zamówienia), KS (Korekta Stanów).

Możesz również wygenerować dokumenty usprawniające proces kooperacji takie jak: Wydanie Kooperacji czy Odbiór Kooperacji.

Elementy systemu kontroli produkcji

Program

Order

Program

Control

 

Rejestratory

Program

Order View

Program

Workplace View

Program

Employer

Program

Recorder

System kontroli produkcji jest zintegrowany z naszymi pozostałymi systemami:

Co wyróżnia nasze rozwiązanie:

  • brak opłat abonamentowych
  • licencje systemowe są wieczyste, płacisz za nie tylko raz,
  • dane przechowywane są lokalnie na serwerach Twojej firmy, dzięki temu masz gwarancję ciągłego dostępu do zgromadzonych w systemie danych,
  • nie wymagamy zakupu bieżących aktualizacji, potrzebujesz = kupujesz, nie kupujesz = twój system nadal działa,
  • nasz systemy są modułowe, możesz je dowolnie łączyć, na przykład System rejestracji czasu pracy z Systemem kontroli dostępu lub/i Systemem kontroli produkcji,
  • stale rozwijamy nasze urządzenia i programy, by dostosować ich funkcjonalność do Twoich potrzeb,
  • umożliwiamy bezpłatne testowanie oprogramowania.