Czy program do rejestracji czasu pracy umożliwia ułożenie planu pracy?

Tak – program umożliwia tworzenie zaawansowanych planów pracy dla wszystkich pracowników. Uwzględnia trzy sposoby przeliczania czasu pracy:

  • Dokładny – pracownik rozpoczyna oraz kończy pracę dokładnie według ustawionego czasu. Norma jest wyliczona na podstawie ustawionego czasu rozpoczęcia oraz zakończenia.
  • Przedział – pracownik ma przepracować określoną normę w ustalonym przedziale czasowym.
  • Norma – pracownik ma przepracować określoną normę w konkretnym dniu. Plan pracy może być ułożony na kolejny miesiąc, ale też na wiele miesięcy do przodu.

Program pozwala na wpisanie zaplanowanych przez pracowników dni urlopowych, co znacznie ułatwia planowanie planów pracy z wyprzedzeniem. Ponadto dzięki zaawansowanej edycji, polegającej na możliwości kopiowania pojedynczych pół, kolumn, wierszy lub tylko wybranych parametrów, przygotowanie planu pracy dla wszystkich pracowników jest znacznie szybsze i łatwiejsze.