Czy mogę poprawić błędnie nabitą przez pracownika rejestrację?

Tak – program umożliwia naniesienie korekty w przypadku błędnie nabitej rejestracji.  Umożliwia także jej uzupełnienia w sytuacji, kiedy pracownik zapomni odbić się na rejestratorze. W programie znajdą się również informacje kto i kiedy dokonał takiej korekty. Osoba uprawniona do dokonywania korekt może dodać własny komentarz do takiej korekty.