Program Control

Autorski program zarządzający systemami Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń, Rejestracji Czasu Pracy, oraz Kontroli Dostępu.

Jako producenci zarówno urządzeń jak i oprogramowania możemy zapewnić dedykowane rozwiązania dla każdej firmy.

Nasz program umożliwia:

  • definiowania urządzeń, takich jak kontrolery i rejestratory oraz przejścia kontroli dostępu,
  • dodawanie pracowników oraz przypisanie mu podstawowych danych oraz indywidualnego kodu dostępu,
  • dodawanie kart oraz przypisywanie ich pracownikom,
  • podgląd wszystkich rejestracji na urządzeniach kontroli dostępu,
  • podgląd wszystkich fotorejestracji z urządzeń,
  • wykonanie archiwizacji danych.

Zdalna administracja oraz aktualizacja oprogramowania z poziomu programu.