System kontroli dostępu

Głównym zadaniem Systemu kontroli dostępu jest nadzór i kontrola nad osobami, które mają możliwość wejścia do określonych stref np. teren zakładu pracy lub konkretnego pomieszczenia.

System identyfikuje pracownika za pomocą karty zbliżeniowej, breloka lub nadanego kodu. Umożliwia nadawanie indywidualnych uprawnień do określonych stref, weryfikuje ile osób upoważnionych znajduje się na wyznaczonym obszarze oraz ogranicza dostęp osobom niepowołanym.

Potrzebujesz skutecznej kontroli dostępu?

System kontroli dostępu jest skuteczny na tyle, na ile skuteczne są ograniczenia mechaniczne. Dlatego pozwala na wykorzystanie różnych form zabezpieczeń jakimi są: elektrozamki, zwory i rygle elektromagnetyczne, bramki i szlabany. Umożliwia zastosowanie przycisków wyjścia awaryjnego oraz sygnalizacji dźwiękowej stanów otwarcia/zamknięcia drzwi. Dodatkowo nasz System kontroli dostępu może być wykorzystany do Rejestracji Czasu Pracy.

Poniżej przedstawiamy poszczególne elementy Systemu kontroli dostępu.

Pracownicy

system kontroli dostępu

Moduł umożliwia nadawanie uprawnień pracownikom do zdefiniowanych w systemie przejść. Pracownikowi przypisujemy karty oraz indywidualny kod.

Pozwala na podgląd na ostatnie odbicie pracownika, na którym było ono przejściu oraz na którym kontrolerze, podaje również sumaryczną ilość odbić.

Strefy czasowe

Umożliwiają zarządzanie przedziałami i strefami czasowymi przypisanymi do zdefiniowanych w systemie przejść oraz kart kontroli dostępu.

Pozwalają również na definiowanie dowolnej ilości nowych stref i przedziałów czasowych niezależnie dla każdego przejścia oraz dla każdego pracownika.

strefy czasowe w systemie kontroli dostępu

Rejestracje

system rejestracji czasu pracy

Pozwalają na wgląd do wszystkich zarejestrowanych na kontrolerach zdarzeń oraz logów w oparciu o wskazane kryterium jakim jest wybrany pracownik, grupa, kontroler oraz wskazany okres czasu.

Elementy systemu kontroli dostępu

Program

Guarder

Program

Control

 

Kontrolery

System kontroli dostępu zintegrowany jest z pozostałymi naszymi produktami:

System kontroli

produkcji

System rejestracji

czasu pracy

Co wyróżnia nasze rozwiązanie:

  • licencje systemowe są wieczyste, płacisz za nie tylko raz,
  • dane przechowywane są lokalnie na serwerach Twojej firmy, dzięki temu masz gwarancję ciągłego dostępu do zgromadzonych w systemie danych,
  • nie wymagamy zakupu bieżących aktualizacji, potrzebujesz = kupujesz, nie kupujesz = twój system nadal działa,
  • nasz systemy są modułowe, możesz je dowolnie łączyć, na przykład System rejestracji czasu pracy z Systemem kontroli dostępu lub/i Systemem kontroli produkcji,
  • stale rozwijamy nasze urządzenia i programy, by dostosować ich funkcjonalność do Twoich potrzeb,
  • umożliwiamy bezpłatne testowanie oprogramowania.