ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

Program Control

Parametry Programu

Zrzut ekranu z systemu Kontroli Dostępu
Jest to rozbudowany dział, w którym można definiować wiele parametrów
Możemy tu ustawić grupy, użytkowników. Tu sprawdzamy dostępne wersje programu, wykonujemy archiwizację danych oraz zarządzamy licencjami.

Definiowanie urzadzeń

Zrzut ekranu z systemu Kontroli Dostępu
Dział ten służy do dodawania oraz definiowania urządzeń, takich jak kontrolery i rejestratory.
Można w nim także definiować przejścia kontroli dostępu.

Definiowanie Pracowników

Zrzut ekranu z systemu Kontroli Dostępu
Podstawową jednostką w każdej firmie są pracownicy.
Tutaj możemy zdefiniować jego podstawowe dane, przypisać mu kartę oraz indywidualny kod dostępu.

Definiowanie kart

Zrzut ekranu z systemu Kontroli Dostępu
Każdy pracownik posiada kartę która jest jego identyfikatorem, niezbędną do rejestracji zdarzeń.
W tym dziale zarządzamy oraz dodajemy karty.

Przejścia

Zrzut ekranu z systemu Kontroli Dostępu
W tym dziale zestawione są wszystkie zdefiniowane w programie przejścia, które możemy edytować i zmieniać ich ustawienia.

Podgląd logów kontroli dostępu

Zrzut ekranu z systemu Kontroli Dostępu
W tym dziale zestawione są wszystkie rejestracje na urządzeniach kontroli dostępu.