System kontroli dostępu

Program Guarder

Kontrola dostępu

Moduł w którym zarządzamy oraz nadajemy nowe uprawnienia pracownikom na zdefiniowanych w systemie przejściach.

Pracownicy

Tu można zdefiniować podstawowe parametry oraz dane pracownika.

Strefy czasowe kart

Przypisanymi do kart kontroli dostępu przedziałami i strefami czasowymi tutaj możemy zarządzać oraz definiować nowe.

Strefy czasowe przejść

Do zdefiniowanych w systemie przejść dodajemy i zarządzamy strefami i przedziałami czasowymi

Podgląd rejestracji

Wszystkie zarejestrowane przez urządzenia zdarzenia możemy przeglądnąć w tym module programu.

Podgląd logów

Tu dostępne są wszystkie rejestracje pobrane z kontrolerów.