order

KONTROLA ZLECEŃ I PRODUKCJI

  • Optymalizacja procesu produkcji
  • Zwiększenie wydajności pracowników
  • Zwiększenie zysków firmy poprzez zmniejszenie kosztów produkcji
worker

REJESTRACJA CZASU PRACY

  • Optymalizacja procesu produkcji
  • Zwiększenie wydajności pracowników
  • Zwiększenie zysków firmy poprzez zmniejszenie kosztów produkcji
guarder

KONTROLA DOSTĘPU

  • Możliwość kontroli dostępu do stref przez osoby upoważnione
  • Otrzymanie pełnej rejestracji wejść i wyjść z pomieszczeń
  • Wizualizacja stref, przejść i obecności pracowników