Program Control

Autorski program zarządzający Systemami planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych, rejestracji czasu pracy, oraz kontroli dostępu.

nadawanie uprawnień pracownikom w programie Control
zdefiniowane przejścia w systemie kontroli dostępu
podgląd aktualnych zdarzeń w systemie kontroli dostępu
system kontroli dostępu

Nasz program umożliwia:

  • definiowania urządzeń, takich jak kontrolery i rejestratory oraz przejścia kontroli dostępu,
  • dodawanie pracowników oraz przypisanie mu podstawowych danych oraz indywidualnego kodu dostępu,
  • dodawanie kart oraz przypisywanie ich pracownikom,
  • podgląd wszystkich rejestracji na urządzeniach kontroli dostępu,
  • podgląd wszystkich fotorejestracji z urządzeń,
  • wykonanie archiwizacji danych.

Jako producenci zarówno urządzeń jak i oprogramowania możemy zapewnić dedykowane rozwiązania dla każdej firmy.