Aktualizacja oprogramowania rejestratora TPM-R1

R1

Stale wzbogacamy oprogramowanie naszych urządzeń, aby ich stosowanie było proste, wygodne i efektywne.

Aktualizacja oprogramowania w rejestratorach R1/R1L podnosi poziom ich skuteczności i niezawodności. Zapewnia szybka obsługę naszego Systemu Kontroli Zleceń i Produkcji.

System Kontroli Zleceń i Produkcji doskonale współpracuje z pozostałymi naszymi produktami jak Rejestracja Czasu Pracy oraz Kontrola Dostępu.

Więcej informacji na temat rejestratora

Więcej informacji na temat Kontroli Zleceń
Więcej informacji na temat Rejestracji Czasu Pracy
Więcej informacji na temat Kontroli Dostępu