ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

Program Control

Parametry Programu

Jest to rozbudowany dział, w którym można definiować wiele parametrów
Możemy tu ustawić grupy, użytkowników. Tu sprawdzamy dostępne wersje programu, wykonujemy archiwizację danych oraz zarządzamy licencjami.

Definiowanie urzadzeń

Dział ten służy do dodawania oraz definiowania urządzeń, takich jak kontrolery i rejestratory.
Można w nim także definiować przejścia kontroli dostępu.

Definiowanie Pracowników

Podstawową jednostką w każdej firmie są pracownicy.
Tutaj możemy zdefiniować jego podstawowe dane, przypisać mu kartę oraz indywidualny kod dostępu.

Definiowanie kart

Każdy pracownik posiada kartę która jest jego identyfikatorem, niezbędną do rejestracji zdarzeń.
W tym dziale zarządzamy oraz dodajemy karty.

Podgląd logów kontroli dostępu

W tym dziale zestawione są wszystkie rejestracje na urządzeniach kontroli dostępu.

Fotorejestracje

fotorej
Rejestratory wyposażone w kamerę mają możliwość rejestracji zdjęć wykonywanych pracownikom podczas rejestracji.
W tym dziale mamy możliwość przeglądu fotorejestracji oraz ich weryfikacji.