logo Małopolska

Zrealizowany projekt

W dniu 12.05.2017 przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zrealizowany został Projekt pt. „ Wdrożenie nowej innowacyjnej usługi w Tomasz Chudy In Images szansą rozwoju firmy” , którego wykonawcą było Akredytowane Laboratorium Pomiarowe Jacek Bonenberg Projektowanie i Rzeczoznawstwo.

Całkowita wartość projektu to 60270,00 PLN, kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 44100,00 PLN.

Zrealizowany Projekt pozwala zaoferować naszym potencjalnym klientom nową innowacyjną usługę polegającą na realizacji systemów bezprzewodowych w oparciu o bezpieczny montaż anten WiFi realizujących transmisję radiową danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy oraz rejestracji zleceń i kontroli produkcji.