Karta technologiczna produktu

Karta technologiczna produktu to dokument produkcyjny, który zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu wytworzenia danego wyrobu. Opisuje czynności, które należy wykonać, aby wytworzyć konkretny produkt. Informuje również o tym, w jakiej kolejności należy wykonywać poszczególne czynności. Przypisuje im również konkretne informacje, takie jak:

  • jednostkowy czas wykonania
  • założoną ilość
  • założoną kolejność wykonania operacji ( marszruta technologiczna)
  • materiały, wykorzystywane przy wytwarzaniu produktu
  • koszty dodatkowe wytworzenia danego produktu
  • pracowników, którzy będą wykonywać poszczególne czynności

Karta technologiczna jest kompletną dokumentacją technologiczną wytwarzanego wyrobu.

Karta technologiczna powinna również zawierać proces technologiczny produkowanego wyrobu.

Tak przygotowana karta technologiczna zastępuje całkowicie dokumenty przygotowywane ręcznie lub te stworzone z użyciem arkuszy kalkulacyjnych.

Jak stworzyć kartę technologiczną wyrobu?

Aby usprawnić proces optymalizacji produkcji w Twojej Firmie stworzyliśmy System Kontroli Produkcji. To w nim właśnie w prosty sposób możesz stworzyć kartę technologiczną wyrobu.

System Kontroli Produkcji umożliwia Ci zebranie wszystkich niezbędnych danych produkcyjnych w jednym miejscu. Kartę technologiczną możesz uzupełnić o projekt, dokumentację konstrukcyjną czy zdjęcia wytwarzanego produktu. Możesz dodać szczegółowe informacje dotyczące wykonania operacji/czynności technologicznej, przypisać stanowisko czy maszynę dla wybranej operacji.

Następnie kartę technologiczną możesz wydrukować i przekazać pracownikom. Ułatwia ona przepływ informacji między kadrą kierowniczą, a pracownikami, którzy wiedzą dokładnie co i jak mają wykonywać.

Na karcie technologicznej można również umieścić kod kreskowy lub kod QR, dzięki czemu pracownicy mogą szybciej rejestrować wykonywane przez siebie czynności na rejestratorach.

Jak wygląda karta technologiczna w Systemie Kontroli Produkcji

Utworzenie karty technologicznej

Dodanie czynności w karcie technologicznej

Ustalenie kolejności wykonywania poszczególnych czynności

Przypisanie pracowników, maszyn bądź stanowiska

Dodanie rysunku technicznego do przewodnika