Nowy raport w Systemie rejestracji czasu pracy RCP.

Rozbudowaliśmy nasz System rejestracji czasu pracy RCP o nowy raport pracowniczy.

Ważnym elementem Systemu rejestracji czasu pracy RCP są raporty pracownicze. Pozwalają one na szybkie i precyzyjne wyszukiwanie żądanych informacji. Dlatego właśnie dodaliśmy do programu kolejny, zaawansowany raport pracowniczy.

Raport ten pozwala na szybkie zestawienie ilości dni pracy do ilości nieobecności w wybranym okresie czasu. Przy czym raport wskazuje dokładnie, jakie były powody nieobecności, na przykład w danym miesiącu pracownik przepracował 14 dni, 6 dni był na ZLA, 4 dni na urlopie wypoczynkowym.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi Systemami rejestracji czasu pracy RCP, kontroli produkcji produkcyjnych oraz kontroli dostępu.