Pełna synchronizacja aplikacji mobilnej TPM Action z naszym systemem Wizualizacji Czynności i Realizacji Zleceń

synchronizacja aplikacji mobilnej z programem do wizualizacji wykonywanych czynności

Lepsze zarządzanie pracownikami w firmie i poza nią.

Teraz rejestracje czynności wykonywanych przez pracowników mobilnych są na bieżąco przedstawiane na wizualizacji TPM Order View:

  • bieżąca kontrola wszystkich pracowników,
  • maksymalizacja efektywności pracy,
  • lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w firmie.

Program Order View jest częścią naszego Systemu kontroli produkcji.

Więcej informacji na temat Systemu kontroli produkcji