PROGRAM EMPLOYER – nowe rozwiązanie informatyczne.

employer - program do kontroli rejestracji RCP

Poznaj nasz nowy program –  EMPLOYER. Jest on doskonałym uzupełnieniem zarówno Systemu rejestracji czasu pracy, jak również Systemu kontroli produkcji.

Na czym polega jego funkcjonalność?

Pracownik po zalogowaniu do programu EMPLOYER może sprawdzić swoje następujące dane:

  • rejestracje czasu pracy
  • rejestracje wykonywanych czynności
  • plan pracy
  • raport czasu pracy za dowolnie wybrany okres
  • ilość wykorzystanych dni urlopowych

Dzięki temu rozwiązaniu każdy pracownik może mieć dostęp do swoich danych związanych z rejestracją czasu pracy oraz wykonywanymi przez siebie czynnościami w zleceniach. Pracownik może sprawdzić te dane samodzielnie bez konieczności angażowania kadr.

Zapoznaj się z naszymi systemami: