Wirtualny czytnik dla pracowników do rejestracji czasu pracy oraz rejestracji czynności

Program Recorder

Logowanie do wirtualnego czytnika

Pracownik loguje się przy użyciu swojego imienia oraz przyznanego indywidualnego hasła.

Wiadomości dla pracownika

Program umożliwia przekazanie za pomocą wirtualnego czytnika informacji lub komunikatów pracownikowi.

Wirtualny rejestrator zdarzeń - rejestracja czasu pracy

Za pomocą wirtualnego rejestratora zalogowany pracownik rejestruje Wejścia oraz Wyjścia z pracy.

Wirtualny rejestrator zdarzeń - rejestracja czynności

Za pomocą wirtualnego rejestratora zalogowany pracownik rejestruje Rozpoczęcie oraz Zakończenie czynności w zleceniach/przewodnikach lub samej czynności nie przypisanej do żadnego zlecenia/przewodnika