Rozbudowa modułu „Kooperacja” programu Order

Infografika z ekranem przedstawiającym moduł kooperacji, który jest elementem systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń

Pełna kontrola nad przebiegiem procesu kooperacji!

Możliwość szczegółowego monitorowania wydania oraz odbioru zdarzenia kooperacji dla konkretnego zlecenia/przewodnika, czynności oraz firmy.

Program Order składający się na nasz autorski System Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń stale udoskonalamy z myślą o naszych klientach.

Więcej informacji na temat systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń

Więcej informacji na temat Wizualizacji Kontroli Zleceń i Produkcji

Więcej informacji na temat tworzenia i edycji szablonów