System rejestracji czasu pracy RCP

Program Worker

Definiowanie Pracowników

Jest to rozbudowany moduł, w którym można zdefiniować dane pracownika oraz wiele dodatkowych parametrów.

Definiowanie kart

Pracownikowi przypisujemy kartę, która jest jego identyfikatorem podczas rejestracji.

Harmonogram pracy pracowników

Podstawą pracy dla pracownika jest jego harmonogram. W tym module możemy w szybki sposób zaplanować dla konkretnego pracownika lub działu plan pracy.

Rejestracje czasu pracy

Rejestracje są podstawową informacją do rozliczania pracy każdego pracownika.

Raportowanie

Moduły te pozwalają przygotować zestawienia dla poszczególnych pracowników lub działów. Raporty można przygotować uwzględniając wiele parametrów.

 

Fotorejestracja zdarzeń

Dzięki możliwości wykonania zdjęcia pracownikowi w momencie rejestracji, zyskujemy dodatkową możliwość weryfikacji.

Lista obecnych w czasie rzeczywistym

Tu możesz na bieżąco sprawdzić kto aktualnie jest w pracy.

Rzeczywista obecność w firmie

Dzięki temu modułowi w szybki sposób zweryfikujesz obecność pracowników w pracy w danym dniu, a w przypadku zaplanowanej nieobecności sprawdzisz powód ich nieobecności.