Co zyskuję inwestując w System Rejestracji Czasu Pracy RCP?

System Rejestracji Czasu Pracy RCP służy do sprawowania kontroli nad czasem pracy pracowników i w związku z tym pozwala na:

 • rezygnacja z uciążliwych papierowych list obecności to większa efektywność pracy działów kadr
 • rzeczywista kontrola czasu pracy pracowników to możliwość precyzyjniejszej kontroli kosztów w firmie
 • rozliczanie czasu pracy pracowników w ramach ustalonego grafiku pracy i innych parametrów
 • bieżącą kontrolę obecności pracowników w danym dniu pracy poprawia produktywność firmy
 • monitorowanie spóźnień pracowniczych dyscyplinuje pracowników
 • monitorowanie nieobecności pracowniczych
 • pracownicy lepiej planują swój wolny czas dzięki kontroli ilości oraz długości przerw
 • rozliczanie nadgodzin
 • tworzenie zaawansowanych grafików pracy
 • generowanie dowolnych raportów i bilansów
 • wydruk dowolnych danych z programu z możliwością ustalania własnych szablonów/wzorów wydruku.

Wszystko to ułatwia jeszcze lepiej i efektywniej zarządzać firmą.