Rejestracja czasu pracy RCP

Podstawową funkcją Systemu rejestracji czasu pracy jest sprawowanie kontroli nad czasem pracy pracowników. Odbywa się to na kilku poziomach

Najważniejszym z nich jest rozliczanie czasu pracy pracownika. Dzięki każdorazowym rejestracjom wejść i wyjść system gromadzi szczegółowe dane związane z obecnością pracowników w pracy. Pozwala to na dokładne rozliczenie czasu pracy, nadgodzin, godzin służbowych, pracy w nocy, przerw, Itp. Aby jeszcze bardziej uwiarygodnić rejestracje pracowników wprowadziliśmy dodatkową funkcję jaką jest fotorejestracja. Polega ona na wykonaniu zdjęcia pracownikowi w momencie odbijania karty na rejestratorze.

Zapraszamy do wzięcia udziału w prezentacji naszego oprogramowania zarówno on-line, jak i w siedzibie Klienta.

Kolejną ważną funkcjonalnością systemu RCP jest możliwość tworzenia zaawansowanych planów pracy. Uwzględnia on różne systemy pracy m.in. system zmianowy. Pozwala na definiowanie dni świątecznych, dni wolnych od pracy, wprowadzanie absencji dla pracownika np. z powodu choroby oraz szczegółową konfigurację zasad pracy np. ustawianie tolerancji spóźnień, przyznawanie praw do nadgodzin, wyjść służbowych, przerw.

System umożliwia układanie planów pracy z wykorzystaniem narzędzi do kopiowania całych dni, miesięcy, czy wybranych okresów dla poszczególnych pracowników. Dzięki wspomnianym udogodnieniom ułożenie planu pracy jest niezwykle proste i zajmuje tylko kilka chwil.

Podstawową formą rozliczenia pracownika są raporty. Mogą one być tworzone w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub obejmując dowolnie wybrany okres pracy zarówno dla poszczególnych pracowników jak i zdefiniowanych grup pracowników. Ponadto system umożliwia generowanie raportów dotyczących bilansu nieobecności, bilansu pracy, kart pracy oraz raportów grupowych. Raporty umożliwiają przeprowadzenie szerokiej analizy danych w oparciu o wskazane kryteria,  a przede wszystkim szybkie i precyzyjne wyszukiwanie żądanych informacji. 

Podsumowując, nasz System rejestracji czasu pracy umożliwia precyzyjne rozliczenie czasu pracy pracowników,  zapewnia szybkie układanie planów pracy oraz generowanie potrzebnych raportów i bilansów.

To rozwiązanie, które zdecydowanie ułatwia pracę i w znacznym stopniu wpływa na wzrost dyscypliny wśród Twoich pracowników.

Poniżej przedstawiamy poszczególne elementy Systemu rejestracji czasu pracy.

Raporty

Infografika z kobietą stojącą przy tablicach z wykresami słupkowymi symbolizuje raporty rozliczenia czasu pracy pracownika

Raport pracownika pozwala na wgląd w przebieg czasu pracy w wybranym okresie czasu. Uwzględnia stosunek obecności do czasu pracy, przerwy, spóźnienia, pracę w nadgodzinach oraz w nocy. Wykazuje również wyjścia i wejścia służbowe, pracę w święta, godziny specjalne, odpracowania, itp.

Raportuje czas w postaci bilansu tygodniowego jak również za wybrany okres.

Raporty można eksportować do pliku w formacie Excel, Pdf jak i w formacie tekstowym.

Rozliczenia

Pozwalają na wygenerowanie bilansu pracy oraz nieobecności zarówno dla pojedynczego pracownika jak i wskazanej grupy pracowników.

Umożliwiają również wygenerowanie karty pracy i raportu grupowego. Karta pracy może być oparta na różnego rodzaju zestawieniach takich jak: czas pracy do obecności, praca do normy, bilans do normy i wiele więcej.

Wszystkie rozliczenia można eksportować do pliku w formacie Excel, Pdf jak i w formacie tekstowym.

Infografika z mężczyzną stojącym przy złotych monetach w tle stoper i tablica z wykresami symbolizuje rozliczenie czasu pracy pracownika

Plan pracy

Infografika z kobietą układającą karty dostępu dla pracowników w tle tablice z danymi

Moduł umożliwia definiowanie szczegółowych planów pracy pracownika niezależnie na każdy dzień pracy. Plany pracy mogą być definiowane indywidualnie lub w systemie zmianowym. W dziennym planie pracy możemy określić różnego rodzaju formy czasu pracy takie jak: dokładny, przedział czy norma.

Dodatkowo możemy definiować powody nieobecności, nadgodziny czy odbiór godzin. Mamy również informacje o ostatnim odbiciu pracownika, jego miejscu oraz o numerze przypisanej karty lub breloka zbliżeniowego czy indywidualnym kodzie.

Moduł służy do definiowania pracowników z możliwością przypisania ich do określonych grup w strukturze przedsiębiorstwa. Ponadto pozwala na szczegółową konfiguracje zasad pracy.

Obecność

System pozwala na bieżące monitorowanie obecności pracowników. Umożliwia wgląd w listę wszystkich pracowników mających zdefiniowany plan pracy w bieżącym dniu.

Gromadzi szczegółowe informacje takie jak: założony plan pracy,  dokładny czas rozpoczęcia pracy, status obecności pracownika, czy spóźnienia. W przypadku osób nieobecnych pozwala na weryfikację powodu ich nieobecności.

Daje pełny wgląd w bieżący czas pracy pracowników oraz wszelkie zdarzenia z nim związane.

Infografika z kobietą siedzącą przy komputerze w tle zegar i tablica informacyjna z danymi symbolizuje kontrolę czasu pracy pracowników

Rejestracje

Infografika z mężczyzną stojącym przy rejestratorze a w tle zegar i karta pracownicza

System umożliwia rejestrowanie na czytniku dowolnej ilości zdarzeń dziennych. Oprócz wejścia i wyjścia, każdorazowe wyjścia na przerwy, wyjścia służbowe lub inne zdarzenia. Dzięki temu gromadzi wszystkie zarejestrowane na urządzeniach zdarzenia. Pozwala to na sprawdzenie godziny wejścia, wyjścia oraz dokładnego czasu pracy pracownika. 

System umożliwia  osobie upoważnionej naniesienie poprawek do błędnie nabitych rejestracji lub ich uzupełnienia w razie braków. 

Ponadto pozwala na  wykorzystanie opcji fotorejestracji, która jest dodatkową forma weryfikacji, czy dana rejestracja należy do konkretnego pracownika.

Posiada opcję eksportu rejestracji do używanego w przedsiębiorstwie programu kadrowo-płacowego.

System rejestracji czasy pracy jest zintegrowany z pozostałymi naszymi systemami:

Nadal szukasz powodów aby wybrać nasz produkt?

• Zapewniamy wygodny system zdalnego wsparcia Klientów!
• Zapewniamy bieżący dostęp do aktualizacji!
• Nasze oprogramowanie działa na jednej z najlepszych baz danych dostępnych aktualnie na rynku - Microsoft SQL Server!
• Nasze oprogramowanie działa od lat na rynku i jest zainstalowane w wielu firmach!
• Jesteśmy producentami zarówno oprogramowania jak i rejestratorów i dzięki temu stale rozwijamy ich możliwości!
• Dbamy nie tylko o możliwości naszego oprogramowania, ale także o to, by praca w nim była prosta i intuicyjna!