Wizualizacja Kontroli Produkcji – nowości w programie Order View

Ekran z wizualizacji która pokazuje postęp produkcyjny

Nowości w Programie Order View 1.0.2

Nowe funkcje i ułatwienia dające możliwość:

  • wyróżnienia kolorem dodatkowych informacji
  • ustawienia szerokości wyświetlanego okna zlecenia
  • ustawienia zakresu wyświetlanej wydajności
  • wyświetlania wyprodukowanej ilości.

Program Order View jest częścią naszego system Kontroli Produkcji.

Więcej informacji na temat Systemu kontroli produkcji