System kontroli produkcji

Wizualizacja czynności i realizacji zleceń - Program Order View

Wydajność

Program Order View umożliwia w przejrzysty sposób wyświetlanie bieżących informacji m.in. o aktywności pracowników, wykonywanych przez nich czynnościach, statusie przetwarzanego zlecenia, a także wydajności pracowników. Dzięki temu w łatwy i precyzyjny sposób można kontrolować cały proces realizacji zlecenia usługi projektu.

Parametry Programu

Program umożliwia dopasowanie ilości i rodzaju wizualizowanych informacji do własnych potrzeb. Jako twórcy programu umożliwiamy klientom dodawanie dowolnej informacji do wizualizacji potrzebnej w procesie realizacji zleceń i produkcji.

Ustawienia czynności

Możliwość ustawienia progu procentowego dla czasu wykonania wszystkich czynności, po przekroczeniu którego zmieni się kolor okna na ustawiony indywidualnie w dziale "Ustawienia".

Wizualizacja kolorem

Możliwość dodatkowego wyróżnienia pewnych informacji przy pomocy indywidualnie wybranego koloru, np.: czynność zakończona, czynność wykonana po założonym czasie jej wykonania, ostrzeżenie o zbliżającym się czasie zakończenia czynności.