System kontroli produkcji

Wizualizacja stanowisk w Systemie kontroli produkcji - Program Order Workplace View

Postęp czasowy

Program Order Workplace View umożliwia w czasie rzeczywistym kontrolę  informacji m.in. o obłożeniu stanowiska, aktywności pracowników, wykonywanych przez nich czynnościach, postępie przetwarzanego zlecenia. Dzięki temu w łatwy i precyzyjny sposób można kontrolować cały proces realizacji zlecenia usługi czy wytwarzania produktu.

Parametry programu

Program umożliwia stworzenie własnego układu programu oraz dopasowanie ilości i rodzaju wizualizowanych informacji do własnych potrzeb.

Ustawienia

Możliwość dodania programu do autostartu oraz ustawienia innych parametrów.

Wizualizacja kolorem

Wyróżnienie pewnych informacji przy pomocy indywidualnie wybranego koloru, np: czynność zakończona, stanowisko, zatrzymane zlecenie, przekroczony czas wykonywania czynności.