ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

Zarządzanie systemem, realizowane przez program Control jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pozostałych naszych produktów.

NASZ PRODUKT ZAPEWNI CI:

• Zarządzanie programami TPM Control

• Prawidłową komunikację z urządzeniami

• Właściwe zarządzanie rejestracjami i fotorejestracjami