Nowe możliwości modułu Harmonogramowanie

Program Order umożliwia harmonogramowanie zleceń produkcyjnych

Moduł Harmonogramowanie poszerzony został o dział Harmonogramowanie Zleceń!

Nasz nowy dział obejmuje:

  • wizualizację zaplanowanych zleceń,
  • możliwość ręcznego korygowania kolejności wykonywania zaplanowanych zleceń,
  • nowy, funkcjonalny interfejs graficzny.

Moduł Harmonogramowanie zleceń to część programu Order składającego się na nasz System kontroli produkcji.

Więcej informacji na temat Systemu kontroli produkcji

Więcej informacji na temat Wizualizacji Kontroli Zleceń i Produkcji