Nowe możliwości modułu Planowania Produkcji

Program Order umożliwia harmonogramowanie zleceń produkcyjnych

Moduł Planowania Produkcji poszerzony został o dział Planowania Zleceń!

Nasz nowy dział obejmuje:

  • wizualizację zaplanowanych zleceń,
  • możliwość ręcznego korygowania kolejności wykonywania zaplanowanych zleceń,
  • nowy, funkcjonalny interfejs graficzny.

Moduł Planowanie Produkcji to część programu Order składającego się na nasz system Rejestracji i Kontroli Zleceń.

Więcej informacji na temat Rejestracji i Kontroli Zleceń

Więcej informacji na temat Wizualizacji Kontroli Zleceń i Produkcji