Raporty w systemie Rejestracji Czasy Pracy RCP – co możemy w nich sprawdzić?

System rejestracji czasu pracy to bardzo rozbudowane narzędzie. Wydawać by się mogło, że służy tylko i wyłącznie do zbierania danych związanych z czasem pracy pracowników. Ale tak nie jest. Nasz system RCP posiada wiele bardzo praktycznych i  przydatnych rozwiązań.  Jednym z nich są raporty.  

W tym blogu opowiemy o rodzajach raportów oraz o udostępnionych w nich danych. 

System posiada aż 4 rodzaje raportów: Raport Pracownika, Raport Pracowników, Raport Pracowników Zaawansowany oraz Raport Grupowy. Każdy z nich pokazuje inny typ danych. 

RAPORT PRACOWNIKA 

Raport wyświetla informacje dla konkretnego pracownika. Dotyczą one rozliczenia czasu pracy w oparciu o ustawione parametry w Planie pracy oraz zarejestrowane na rejestratorze zdarzenia. 

Wyświetla następujące parametry: 

 • Data – dzień miesiąca 
 • Plan dzienny – ustalony plan pracy dla pracownika 
 • Urlop – w podsumowaniu znajduje się informacja ile dni pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym w wybranym okresie czasowym 
 • Norma – norma do wypracowania 
 • Wejście – czas rozpoczęcia pracy 
 • Wyjście – czas zakończenia pracy 
 • Obecność -całkowity czas przebywania w przedsiębiorstwie 
 • Obecność w pracy – czas przebywania w przedsiębiorstwie w ramach ustalonego planu pracy 
 • Obecność przed pracą – czas przebywania w przedsiębiorstwie do czasu rozpoczęcia dnia zgodnego z ustalonym planem pracy 
 • Obecność po pracy – czas przebywania w przedsiębiorstwie po czasie zakończenia dnia zgodnego z ustalonym planem pracy 
 • Praca -czas obecności zaliczony do czasu pracy zgodnie z planem pracy 
 • Przerwa – suma zarejestrowanych przerw w czasie wykonywania pracy 
 • Przerwa płatna – uznany czas z sumy zarejestrowanych przerw jako przerwa płatna zgodnie z ustawieniami parametrów  
 • Przerwa bezpłatna – uznany czas z sumy zarejestrowanych przerw jako przerwa bezpłatna zgodnie z ustawieniami parametrów  
 • Przerwa nierozliczona – czas z sumy zarejestrowanych przerw nierozliczony zgodnie z ustawieniami parametrów  
 • Czas dojścia – określenie czasu dojścia (przesunięcie czasu rozpoczęcia naliczania normy) 
 • Przerwa stała – stały zakres godzinowy przerwy w pracy według ustawień w danym dniu w planie pracy 
 • Służbowe – czas pracy poza firmą 
 • Spóźnienie – czas przyjścia po ustalonym czasie z uwzględnieniem sposobu naliczania według ustawień  
 • Spóźnienie zaokrąglenie – czas przyjścia po ustalonym czasie z uwzględnieniem sposobu zaokrągleń spóźnienia według ustawień  
 • Nadgodziny 50% – suma godzin nadliczbowych liczonych w dni powszednie oraz w soboty, w których bilans tygodniowy jest ujemny 
 • Nadgodziny 100% – suma godzin nadliczbowych liczonych w niedziele, święta, okresie nocnym oraz w soboty w których bilans tygodniowy jest dodatni 
 • Noce – czas pracy w godzinach nocnych, na podstawie ustawień w zakładce  
 • Odpracowanie – wymiar czasu odpracowania, 
 • Odbiór godzin – wymiar czasu do odbioru, 
 • Praca dopełnienie – wymiar dopełnienia czasu do ustalonej normy zgodnie z ustawieniami  
 • Specjalne – wymiar czasu w ramach Przerwy specjalnej, przerwy z Art.188 
 • Praca w święta – czas pracy w dni świąteczne 
 • Bilans – dzienny bilans czasu pracy (suma [Praca + 50% + 100%  – Norma] oraz bilansu z dnia poprzedniego) 
 • Bilans tygodniowy – tygodniowy bilans czasu pracy (suma [Praca + 50% + 100% – Norma] oraz bilansu tygodniowego z dnia poprzedniego liczonego niezależnie dla każdego tygodnia zaczynając od poniedziałku a kończąc na niedzieli) 
 • Praca suma – sumaryczny czas zaliczony do czasu pracy (Praca + Nadgodziny) 
 • Dzienna stawka – ustalona stawka pracownika za 1h pracy 
 • Wypełnienie pracy – stosunek czasu pracy do normy 
 • Kwota praca suma – wartość wykonanej pracy w danym dniu w oparciu o czas pracy (Praca suma) i stawkę pracownika 
 • Kwota obecność – wartość wykonanej pracy w danym dniu w oparciu o Obecność i stawkę pracownika 
 • Wymiar czasu dojścia – ustawiony parametr  
 • Wymiar przerwy płatnej – ustawiony parametr  
 • Wymiar przerwy bezpłatnej – ustawiony parametr  
 • Wymiar przerwy stałej – ustawiony parametr
 • Komentarz – własny komentarz dodany w Planie pracy w oknie „dzień” oraz  w oknie „rejestracja” 
Zrzut ekranu z programu Worker naszego Systemu Rejestracji Czasu Pracy RCP - raport pracownika

RAPORT PRACOWNIKÓW

Raport wyświetla informacje sumaryczne dla wybranej grupy pracowników w oparciu o wybrany okres rozliczeniowy. Zawiera takie same dane, jak raport pracownika opisany powyżej. 

Zrzut ekranu z programu Worker naszego Systemu Rejestracji Czasu Pracy RCP - raport pracowników

RAPORT PRACOWNIKÓW ZAAWANSOWANY 

Raport pozwala na szybkie zestawienie ilości dni pracy do ilości nieobecności w wybranym okresie czasu. Czyli wybieramy konkretny dział, ustawiamy interesujący nas przedział czasowy i możemy sprawdzić: normę, zarejestrowany czas pracy, zaliczony czas pracy, pracę w tygodniu, pracę w soboty i niedziele, ilość spóźnień, ilość wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego lub każdej innej zdefiniowanej nieobecności. 

Wyświetla następujące parametry: 

 • Norma – norma do wypracowania 
 • Obecność – całkowity czas przebywania w przedsiębiorstwie 
 • Obecność bez przerw 
 • Przerwa zarejestrowana 
 • Praca 
 • Praca w tygodniu 
 • Praca w soboty 
 • Praca w niedziele 
 • Spóźnienia ilość 
 • Urlop wypoczynkowy 
 • Pozostałe powody nieobecności
Zrzut ekranu z programu Worker naszego Systemu Rejestracji Czasu Pracy RCP - raport zaawansowany pracowników

RAPORT GRUPOWY 

W raporcie grupowym znajdują się miesięczne zestawienia dotyczące czasu pracy pracowników takich jak:

 • godziny nadliczbowe,
 • niedziele i święta,
 • bilans, 
 • noce,
 • urlop,
 • suma pracy,

oraz dane szczegółowe dla kolejnych dni tego miesiąca.

Zrzut z ekranu programu Worker - raport grupowy

PODSUMOWANIE

Raporty pozwalają na szybki wgląd do żądanych informacji w oparciu o wybranego pracownika, grupę pracowników oraz przedział czasowy.  Umożliwiają wykonanie zestawienia interesujących nas danych, które z kolei możemy porównywać i analizować w oparciu o wybrane kryteria. To właśnie z raportów możemy wyciągać wartościowe wnioski dotyczące jakości pracy pracowników. Wszystkie wygenerowane raporty  w razie potrzeby możemy wydrukować.  

Dzięki raportom możemy zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu. Nie musimy już przeszukiwać programu, w celu odszukania potrzebnych informacji. Wystarczy tylko wybrać pracownika, przedział czasowy…i  voila – raport gotowy 😊 

Nasz System Rejestracji Czasu Pracy oprócz opisanych raportów posiada także rozbudowany moduł rozliczeniowy, który opiszemy w kolejnym blogu. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami, zwłaszcza, że oferujemy naszym Klientom 45 dni darmowych testów oprogramowania wraz z rejestratorem.  Sprawdź nas, zanim kupisz 🙂