Statusy dodatkowe w kontroli produkcji

system kontroli czynności i zleceń produkcyjnych pozwala na kontrolę realizacji wykonywanych zleceń

System kontroli produkcji służy między innymi do sprawowania kontroli nad przebiegiem realizacji przewodników lub zleceń produkcyjnych. Jednym z elementów tej kontroli są statusy.

Pozwalają one na monitorowanie postępu realizacji przewodników lub zleceń produkcyjnych.

Statusy podstawowe opisujące etapy realizacji konkretnych zleceń są następujące:

  • otwarte
  • aktywne
  • wstrzymane
  • wykonane
  • zakończone

W ostatniej aktualizacji systemu dodaliśmy statusy dodatkowe. Umożliwiają one tworzenie dowolnych statusów dodatkowych dostosowanych do indywidualnych preferencji użytkowników.

W zależności od tego, w jaki sposób dana firma tworzy swoje zlecenia, w taki też sposób może kontrolować poszczególne ich etapy. Jeżeli na przykład elementem tworzenia zlecenia jest przygotowanie projektu, wówczas można mu dodać status dodatkowy: projektowanie.

Ogromną zaletą statusów dodatkowych jest możliwość określenia stanu ich realizacji.

Aby wyjaśnić tę zaletę zostańmy jeszcze chwilę przy przykładzie statusu dodatkowego: projektowanie. Mamy zlecenie, któremu przypisaliśmy status dodatkowy: projektowanie. Możemy jeszcze wskazać jego stan, ponieważ może ono być : nieaktywowane, aktywne, wstrzymane, wykonane lub zakończone. Stan umożliwia wybór różnych stopni realizacji, dzięki czemu pozwala na precyzyjna kontrolę wykonania przewodnika lub zlecenia.

Dzięki statusom dodatkowym jesteśmy w stanie wyszukać wszystkie zlecenia, które na przykład powinny być już projektowane, ale jeszcze projektowanie nie zostało rozpoczęte lub wszystkie zlecenia, których projektowanie zostało już zakończone, itd.

Podsumowując, statusy dodatkowe pozwalają na znacznie większą kontrolę szeroko pojętego procesu produkcyjnego.