System rejestracji czasu pracy RCP – kontrola kartoteki pracowniczej.

system rejestracji czasu pracy zawiera moduł kontroli kartoteki pracowniczej

Aby lepiej kontrolować dokumenty pracownicze rozbudowaliśmy nasz System rejestracji czasu pracy RCP o nowy moduł jakim jest kontrola kartoteki pracowniczej. W module tym możemy przeglądać wybrane informacje dotyczące pracowników, na przykład: badania lekarskie, zwolnienia lekarskie, szkolenia, certyfikaty, wyjazdy służbowe, etc.
Informacje możemy sortować poprzez wybór działu firmy, kategorii dokumentów oraz wybranego okresu czasu.

Dzięki temu możemy łatwo i szybko przeglądać kartotekę każdego pracownika.

Zrzut ekranu z programu Worker naszego Systemu Rejestracji Czasu Pracy RCP


Dodatkowym udogodnieniem w kontroli kartoteki pracowniczej jest system powiadomień.
Pozwala on na ustawienie w programie powiadomienia o zbliżającym się ważnym terminie, na przykład o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy o pracę. Powiadomienie jest sygnalizowane za pomocą czerwonego dzwoneczka i wyświetlane na pasku bocznym.

Dzięki temu prostemu rozwiązaniu możemy kontrolować wszystkie ważne terminy.

Zrzut ekranu z programu Worker naszego Systemu Rejestracji Czasu Pracy RCP