Nowości w wizualizacji stanowiskowej Order Workplace View

wizualizacja stanowisk produkcyjnych w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym

Rozwijamy nasz produkt, aby jeszcze bardziej dopasować go do Państwa potrzeb.

Program Order Workplace View jest częścią większego systemu jakim jest System kontroli produkcji.

Order Workplace View służy do wizualizacji stanowiskowej. Zadaniem jej jest wyświetlanie na ekranie wszystkich ważnych informacji dotyczących przebiegu procesu produkcyjnego. Informacje te mogą dotyczyć bieżącej aktywności pracowników, wykonywanych przez nich na danym stanowisku czynności, czy też statusu przetwarzanego zlecenia.

Wszystkie informacje są wyświetlane w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżącą kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego.

Dane są wyświetlane w formie przejrzystych, kolorowych tabel. Zawierają następujące informacje: nazwa stanowiska pracy, nazwa zlecenia, dane pracownika pracującego przy danym stanowisku. Dodatkowo możemy wybrać rodzaj parametru, który chcemy obserwować. Może to być: postęp produkcyjny, czasowy, czynnościowy lub technologiczny.

W naszej ostatniej aktualizacji programu zmieniliśmy formę tworzenia układu wizualizacji, co umożliwiło pełną personalizację wyświetlanych danych na poszczególnych stanowiskach.

Wprowadzone zmiany pozwalają na:

  • spersonalizowanie wielkości i miejsca wyświetlania stanowiska na ekranie wizualizacji,
  • wyróżnienie kolorem różnych informacji,
  • dostosowanie do potrzeb firmy zakresu prezentowanych danych,
  • dodanie własnych opisów do ekranu wizualizacji.

Dzięki naszej wizualizacji stanowiskowej kierownik nadzorujący pracę pracowników może w czasie rzeczywistym analizować wyświetlane informacje o postępach realizacji zlecenia i czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wizualizacja stanowiskowa Order Workplace View w znacznym stopniu ułatwia weryfikację potrzeb, identyfikację problemów oraz pozwala na szybką reakcję w celu poprawy efektywności wykorzystania pracowników oraz stanowisk pracy w firmie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi Systemami rejestracji czasu pracy RCP, kontrola produkcji oraz kontroli dostępu.