Szybka edycja danych – nowa funkcjonalność w programach TPM Control

Szybka edycja danych - nowa funkcjonalnośc programów firmy TPM Control

Szybka edycja danych ułatwia zarządzanie wszelkiego rodzaju danymi w użytkowanych programach.

Funkcjonalność tą wprowadziliśmy do wszystkich naszych systemów, czyli systemu Rejestracji Czasu Pracy, Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń oraz Kontroli Dostępu.

Jak szybka edycja danych działa w praktyce?
Edycja danych umożliwia wprowadzenie zmian bezpośrednio w wybranej tabeli. Przy czym zmiany te mogę być:

  • pojedyncze – w wybranej komórce,
  • wielokrotne – zmiany są wprowadzane w wielu komórkach jednocześnie.

Dodatkowo dodaliśmy możliwość kopiowania informacji z dowolnej komórki w tabeli.
Kopiowanie znacznie przyspiesza pobieranie danych do wyszukiwania lub przenoszenia tych danych do innych dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami!