Czy program zawiera kartę ewidencji czasu pracy pracownika?

Oczywiście, w naszym programie dostępna jest karta ewidencji czasu pracy pracownika. Karta ewidencji czasu pracy pozwala na poprawne naliczenie wynagrodzenia za wykonaną pracę. Można ją wygenerować w oparciu o dwa kryteria: Wskazany rok Wskazany typ ewidencji: obecność, obecność/praca, praca, praca/norma, rzeczywisty, rzeczywisty/norma, bilans, bilans/norma. Prowadzenie karty ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Czytaj więcej

Co to jest fotorejestracja zdarzeń?

Fotorejstracja zdarzeń polega na zrobieniu pracownikowi zdjęcia w momencie odbijania się przez niego kartą na rejestratorze. Wykonane zdjęcie umożliwia weryfikacje osoby rejestrującej się na czytniku. Dostęp do zdjęć posiada tylko osoba uprawniona.

Czytaj więcej

Czy mogę poprawić błędnie nabitą przez pracownika rejestrację?

Tak – program umożliwia naniesienie korekty w przypadku błędnie nabitej rejestracji.  Umożliwia także jej uzupełnienia w sytuacji, kiedy pracownik zapomni odbić się na rejestratorze. W programie znajdą się również informacje kto i kiedy dokonał takiej korekty. Osoba uprawniona do dokonywania korekt może dodać własny komentarz do takiej korekty.

Czytaj więcej

Czy mogę sprawdzić, którzy pracownicy są aktualnie obecni w pracy?

Jasne – służy do tego moduł Obecność  w naszym programie. Znajdują się tutaj dwie listy pracowników: jedna pokazuje, którzy pracownicy zgodnie z planem pracy danego dnia powinni być na terenie firmy. Możemy tu także sprawdzić godzinę przyjścia do pracy, czas spóźnienia oraz godzinę wyjścia z pracy. druga lista tego modułu przedstawi nam ilu pracowników jest…

Czytaj więcej

Czy program pozwala na rozliczanie nadgodzin?

Oczywiście, że tak. Układając plan pracy możemy nadać pracownikowi uprawnienia do nadgodzin ( Podstawowe, 50% lub 100%). Program przeliczy wypracowane nadgodziny w ramach założonego plany pracy. Możemy również nie nadawać takiego uprawnienia. Program umożliwia ustawienie sposobu rozliczania i naliczania nadgodzin różnie w poszczególnych dniach w planie pracy.

Czytaj więcej

Czy mogę zaplanować pracownikowi przerwę w jego planie pracy?

Tak – nasz system pozwala zaplanować pracownikowi przerwę i ja rozliczyć. Nasze rejestratory z ekranem dotykowym posiadają opcję rejestracji przerw przez pracownika. Program natomiast pozwala na rozliczanie przerw płatnych oraz bezpłatnych w oparciu o ustawione parametry w planie pracy i rejestracje przerw. Program umożliwia także na zaplanowanie przewidzianego czasu przerwy w formie przerwy stałej, której…

Czytaj więcej

Czy program do rejestracji czasu pracy umożliwia ułożenie planu pracy?

Tak – program umożliwia tworzenie zaawansowanych planów pracy dla wszystkich pracowników. Uwzględnia trzy sposoby przeliczania czasu pracy: Dokładny – pracownik rozpoczyna oraz kończy pracę dokładnie według ustawionego czasu. Norma jest wyliczona na podstawie ustawionego czasu rozpoczęcia oraz zakończenia. Przedział – pracownik ma przepracować określoną normę w ustalonym przedziale czasowym. Norma – pracownik ma przepracować określoną…

Czytaj więcej