Program Order View

Program jest naszym autorskim produktem w Systemie kontroli produkcji

Wizualizacja postępu produkcyjnego w czasie rzeczywistym
Wizualizacja postępu produkcyjnego w czasie rzeczywistym

Nasz program oferuje:

  • wizualizację kontroli czynności i zleceń,
  • przejrzysty sposób wyświetlania bieżących informacji m.in. o aktywności pracowników, wykonywanych przez nich czynnościach, a także wydajności pracowników,
  • szybkie wgląd na aktualny status przetwarzanego zlecenia,
  • możliwość dopasowania ilości i rodzaju wizualizowanych informacji do własnych potrzeb.

Jako producenci zarówno urządzeń jak i oprogramowania umożliwiamy klientom dodawanie dowolnej informacji do wizualizacji potrzebnej w procesie realizacji zleceń i produkcji.

Program Order Workplace View

Program jest naszym autorskim produktem w Systemie kontroli produkcji.

Nasz program oferuje:

  • wizualizację stanowiskową kontroli zleceń oraz czynności,
  • wizualizację bieżącej aktywności pracowników na stanowiskach,
  • umożliwiają zoptymalizowanie wykorzystania stanowisk aby zwiększyć wydajność,
  • przejrzysty sposób wyświetlania bieżących informacji m.in. o postępie czasowym, ilościowym wykonywanych czynności na danym stanowisku,
  • szybkie wgląd na aktualny status przetwarzanego zlecenia,
  • możliwość dopasowania ilości i rodzaju wizualizowanych informacji do własnych potrzeb.

Jako producenci zarówno urządzeń jak i oprogramowania umożliwiamy klientom dodawanie informacji według własnych potrzeb do wizualizacji stanowiskowej dostępnych w procesie realizacji zleceń i produkcji.