Lepsze i precyzyjniejsze możliwości konfiguracji danych importowanych do zleceń.

zaawansowany import danych do zleceń produkcyjnych w programie Order

Nasze najnowsze ulepszenie w programie Order stwarza ogromne możliwości importu danych.

Teraz możesz w szybki sposób zaimportować dane w formacie elektronicznym w postaci pliku tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego bezpośrednio do zleceń. To ogromne ułatwienie stwarzające nieograniczone możliwości w procesie tworzenia zleceń.

Więcej informacji na temat Systemu kontroli produkcji

Więcej informacji na temat Systemu rejestracji czasu pracy

Więcej informacji na temat Systemu kontroli dostępu