Automatyczna synchronizacja danych między programami

synchronizacja danych między programami TPM Control

Dlaczego automatyczna synchronizacja danych w znacznym stopniu ułatwia pracę? Dlatego, że dzięki niej pracownicy mogą pracować na aktualnych danych.

Jak to wygląda w praktyce? Kilku pracowników pracuje jednocześnie w jednym programie. Jeden z nich wprowadza nowe dane. Program automatycznie aktualizuje je na pozostałych stanowiskach. Oznacza to, że pracownicy nie muszą informować się  o wprowadzonych zmianach, ani też nie muszą wyłączać i włączać  programu w celu odświeżenia danych.

Dzięki temu synchronizacja danych minimalizuje ryzyko powstawania błędów oraz skraca czas pracy nad danymi.

Rozwiązanie to dodaliśmy do wszystkich naszych systemów, czyli do Systemu rejestracji czasu pracy, Systemu kontroli produkcji oraz do Systemu kontroli dostępu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami.

Więcej informacji na temat Systemu kontroli produkcji

Więcej informacji na temat Systemu rejestracji czasu pracy

Więcej informacji na temat Systemu kontroli dostępu