Nowy moduł programu Order – „Szablony”

System Kontroli Czynności i Zleceń Produkcyjnych - nowy moduł szablony

Udoskonalone zarządzanie szablonami wydruku.

Moduł „Szablony” dzięki usłudze chmury internetowej zapewnia:

  • szybką i łatwą aktualizację bazy podstawowych szablonów wydruku w programie,
  • tworzenie własnych, spersonalizowanych wzorów szablonów.

Moduł „Szablony” to część programu Order składającego się na nasz System kontroli produkcji.

Więcej informacji na temat Systemu kontroli produkcji

Więcej informacji na temat Wizualizacji Kontroli Zleceń i Produkcji