„Magazyn” – nowy moduł programu Order

moduł magazyn w systemie Kontroli Czynności i Zleceń Produkcyjnych

Pełna kontrola przepływu materiału od przyjęcia na stan magazynowy do wykorzystania go w zleceniu produkcyjnym!

Moduł „Magazyn” wyposażyliśmy w narzędzia usprawniające organizację struktury magazynowej Twojej firmy oraz kontrolę materiałów w zleceniach.

Moduł „Magazyn” umożliwia:

  • organizację struktury magazynowej zgodną z potrzebami Twojej firmy,
  • definiowanie materiałów z uwzględnieniem gatunku, daty ważności, numeru serii,
  • prezentację historii użycia materiału w procesie realizacji zleceń,
  • przyjęcie materiału na stan magazynowy oraz korektę jego stanu,
  • definiowanie własnych wydruków dokumentów.

Moduł magazynowy to część programu Order składającego się na nasz System planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych.

Więcej informacji na temat systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń

Więcej informacji na temat Wizualizacji Kontroli Zleceń i Produkcji