„Magazyn” – nowy moduł programu Order

moduł magazyn w systemie Kontroli Czynności i Zleceń Produkcyjnych

Pełna kontrola przepływu materiału od przyjęcia na stan magazynowy do wykorzystania go w zleceniu produkcyjnym!

Moduł „Magazyn” wyposażyliśmy w narzędzia usprawniające organizację struktury magazynowej Twojej firmy oraz kontrolę materiałów w zleceniach.

Moduł „Magazyn” umożliwia:

  • organizację struktury magazynowej zgodną z potrzebami Twojej firmy,
  • definiowanie materiałów z uwzględnieniem gatunku, daty ważności, numeru serii,
  • prezentację historii użycia materiału w procesie realizacji zleceń,
  • przyjęcie materiału na stan magazynowy oraz korektę jego stanu,
  • definiowanie własnych wydruków dokumentów.

Moduł magazynowy to część programu Order składającego się na nasz System kontroli produkcji.

Więcej informacji na temat Systemu kontroli produkcji

Więcej informacji na temat Wizualizacji Kontroli Zleceń i Produkcji