Magazyn produkcyjny

Magazyn produkcyjny to prosty moduł, który gromadzi podstawowe dane związane z obrotem materiałów w realizacji zleceń produkcyjnych.

Możesz w nim znaleźć następujące informacje:

 • dane dotyczące przyjęć na magazyn ( kiedy, od kogo, ile, za ile, w wybranym okresie)
 • dane dotyczące rezerwacji danego materiały/elementu/półproduktu w zleceniach produkcyjnych,
 • informacje o rejestracjach materiału/elementu/półproduktu ze względu na wybrany materiał/serię, zlecenie, okres czasowy czy pracownika,
 • pełna kontrola dotycząca przepływu materiału od przyjęcia na magazyn po przez rejestracje w zleceniach/przewodnikach czy wydania materiału/elementu/produktu czy korektę stanów magazynowych,
 • zebrane dane o ilościach danego materiału zarezerwowanych, użytych, dostępnych oraz o zapotrzebowaniu umożliwiające sprawne zarządzanie magazynem,
 • możliwość korekty stanów,
 • możliwość tworzenia podstawowych dokumentów magazynowych (PZ; WZ; WW; PW).

Dodanie materiału do magazynu produkcyjnego

Po otrzymaniu materiału dodajesz go do magazynu dokumentem magazynowym. Do konkretnego materiału możesz przypisać: nazwę, numer, gatunek, jednostkę, przelicznik wagowy, cenę sprzedaży oraz dział magazynu do którego chcesz go przyporządkować. Tak  szczegółowe informacje pozwalają na monitorowanie każdej przyjętej i wydanej sztuki.

Aby ułatwić sobie proces wyszukiwania poszczególnych materiałów możesz stworzyć własną strukturę magazynową oraz definiować materiały używane do realizacji zleceń.

W magazynie możemy również przechowywać wyroby gotowe/produkty.

Kontrola materiałów

Magazyn produkcyjny umożliwia Ci sprawowanie kontroli nad materiałami. Gromadzi informacje dotyczące przepływu materiału począwszy od przyjęcia go na magazyn, następnie rejestracje w zleceniach/przewodnikach aż do wydania materiału czy korektę stanów magazynowych. Dzięki takim informacjom znamy dostępną ilość materiału oraz całą jego historię.

Użycie materiałów

Możesz także kontrolować użycie materiałów wykorzystanych ze względu na różne kryteria jak np.:

 • zlecenia,
 • kontrahenta,
 • serię materiału,
 • pracownika rejestrującego użycie danego materiału,
 • przedział czasu.

Zapotrzebowanie materiałowe

W module magazynowym możesz sprawdzić zestawienie sumarycznych oraz jednostkowych ilości materiałów przypisanych do konkretnych zleceń/przewodników.

Dodatkowo możesz zobaczyć zestawienie zleceń/ przewodników, w których dokonano rezerwacji czy użycia wybranego materiału oraz sprawdzić jaka ilość została zarezerwowana.

Na podstawie tych danych możesz również zobaczyć jakie jest zapotrzebowanie oraz o jaką ilość danego materiału należy uzupełnić stany magazynowe.

Rejestracje materiałów w zleceniach produkcyjnych

Moduł ten umożliwia szybki przegląd rejestracji użycia materiału w zleceniach produkcyjnych. Możesz tu również dodawać ręcznie, edytować oraz korygować rejestracje dotyczące użycia materiałów podczas realizacji zleceń.

Dzięki temu masz bieżącą kontrole nad tym użyciem materiałowym w cyklu produkcyjnym.

Korekta stanów magazynowych

W magazynie możesz na bieżąco dokonywać korekt stanów magazynowych wynikających ze zużycia, zniszczenia czy użycia na własne potrzeby jakiegoś materiału.

Elementy systemu kontroli produkcji

Program

Order

Program

Control

 

Rejestratory

Program

Order View

Program

Workplace View

Program

Employer

Program

Recorder

System kontroli produkcji jest zintegrowany z naszymi pozostałymi systemami:

Co wyróżnia nasze rozwiązanie:

 • brak opłat abonamentowych
 • licencje systemowe są wieczyste, płacisz za nie tylko raz,
 • dane przechowywane są lokalnie na serwerach Twojej firmy, dzięki temu masz gwarancję ciągłego dostępu do zgromadzonych w systemie danych,
 • nie wymagamy zakupu bieżących aktualizacji, potrzebujesz = kupujesz, nie kupujesz = twój system nadal działa,
 • nasz systemy są modułowe, możesz je dowolnie łączyć, na przykład System rejestracji czasu pracy z Systemem kontroli dostępu lub/i Systemem kontroli produkcji,
 • stale rozwijamy nasze urządzenia i programy, by dostosować ich funkcjonalność do Twoich potrzeb,
 • umożliwiamy bezpłatne testowanie oprogramowania.