Raporty produkcyjne

W Systemie Kontroli Produkcji znajdziesz moduł Raporty.

Raport produkcyjny to dokument zawierający informacje na temat procesu produkcji w firmie lub fabryce.

Funkcje raportu produkcyjnego obejmują:

 

Monitorowanie efektywności: Raporty produkcyjne pozwalają na śledzenie i ocenę efektywności procesu produkcyjnego. Można w nich śledzić ilość wyprodukowanych produktów, zużycie surowców, czas trwania procesu oraz inne wskaźniki wydajności.

 

Zarządzanie zasobami: Raporty produkcyjne pomagają w zarządzaniu zasobami, takimi jak surowce, czas pracy, maszyny i urządzenia. Dzięki tym raportom można śledzić, ile surowców zostało zużytych i jakie jest ich zapotrzebowanie, ile godzin pracy trwa proces produkcyjny w stosunku do założeń i czy maszyny działają efektywnie.

 

Kontrolę jakości: Raporty produkcyjne zawierają informacje na temat kontroli jakości produktów w trakcie produkcji. Można w nich śledzić wyniki testów jakościowych, ilość wadliwych produktów oraz podejmować w razie potrzeb działania korygując.

 

Planowanie produkcji: Raporty produkcyjne mogą być wykorzystywane do planowania produkcji na przyszłość. Na podstawie danych historycznych można określić, ile produktów można wyprodukować w danym okresie czasu i dostosować plany produkcyjne do potrzeb rynku.

 

Analiza kosztów: Raporty produkcyjne pozwalają na analizę kosztów związanych z produkcją. Można w nich śledzić koszty surowców, pracy czy innych zasobów oraz identyfikować obszary, w których można je zminimalizować.

 

Raportowanie regulatoryjne: W niektórych branżach istnieją przepisy i regulacje dotyczące produkcji, które wymagają raportowania określonych danych. Raporty produkcyjne mogą być wykorzystywane do spełniania tych wymagań.

 

Optymalizacja procesu: Analiza danych zawartych w raportach produkcyjnych może pomóc w identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia i optymalizować procesy produkcji.

 

Śledzenie trendów: Długoterminowa analiza danych produkcyjnych może pomóc w identyfikacji trendów i wzorców w produkcji, co może być przydatne do podejmowania strategicznych decyzji.

Raporty produkcyjny są ważnym narzędziem zarządzania produkcją, które pomagają firmom w efektywnym planowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych.

Raporty podzieliliśmy na cztery kategorie:

Raport zleceń

Raport pozwala na śledzenie i ocenę efektywności procesu produkcyjnego ze względu na założony czas, ilość czy postęp realizowanych czynności w zleceniu czy przewodniku oraz obrazuje aktualny stan realizowanych czynności.

Taki raport możesz utworzyć ze względu na różne elementy w zależności od potrzeb. Możesz analizować pracę wybranych pracowników, realizowanych zleceń czy wybranych czynności i procesów technologicznych oraz wiele innych.

Wszystko to pomaga optymalizować pracę firmy, zwiększać efektywność pracy i korygować założenia produkcyjne.

Raport wykonania

W raporcie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące realizacji zlecenia/przewodnika/czynności w oparciu o czas realizacji oraz wykonaną ilość. Widzisz na jakim etapie realizacji znajduje się wybrane zlecenie czy przewodnik.

Możesz na bieżąco analizować proces produkcyjny, co zdecydowanie ułatwia identyfikację czynników mających negatywny wpływ na realizację zleceń.

Raport kooperantów

Znajdziesz w nim zbiorcze zestawienie realizacji procesu kooperacji w poszczególnych zleceniach dla wybranych kooperantów. Raport umożliwia analizę terminowości poszczególnych podwykonawców.

Dzięki temu możesz świadomie podejmować decyzje o zmianie lub zwiększeniu liczby kooperantów. Masz również możliwość szybkiej reakcji w przypadku zaistniałych opóźnień w realizacji zleconego procesu.

Raport błędów produkcyjnych

System umożliwia rejestrację i identyfikację błędów lub braków produkcyjnych w trakcie produkcji.

Raport z takich zdarzeń umożliwia natychmiastowe reakcje minimalizujące straty oraz podjęcie odpowiednich decyzji pozwalających na uniknięcie takich zdarzeń w przyszłości.

Śledząc na przestrzeni czasu zarejestrowane błędy możesz ocenić, czy podjęte działania, które miały je wyeliminować lub ograniczyć są wystarczająco skuteczne.

Jeżeli chcesz zoptymalizować produkcję w swojej Firmie, zwiększyć wydajność swoich pracowników

- skontaktuj się z nami.

 

Pokażemy Ci, jak możesz to zrobić.

Elementy systemu kontroli produkcji

Program

Order

Program

Control

 

Rejestratory

Program

Order View

Program

Workplace View

Program

Employer

Program

Recorder

System kontroli produkcji jest zintegrowany z naszymi pozostałymi systemami:

Co wyróżnia nasze rozwiązanie:

  • brak opłat abonamentowych
  • licencje systemowe są wieczyste, płacisz za nie tylko raz,
  • dane przechowywane są lokalnie na serwerach Twojej firmy, dzięki temu masz gwarancję ciągłego dostępu do zgromadzonych w systemie danych,
  • nie wymagamy zakupu bieżących aktualizacji, potrzebujesz = kupujesz, nie kupujesz = twój system nadal działa,
  • nasz systemy są modułowe, możesz je dowolnie łączyć, na przykład System rejestracji czasu pracy z Systemem kontroli dostępu lub/i Systemem kontroli produkcji,
  • stale rozwijamy nasze urządzenia i programy, by dostosować ich funkcjonalność do Twoich potrzeb,
  • umożliwiamy bezpłatne testowanie oprogramowania.